Obyčajné diferenciálne rovnice [Josef Diblík, Miroslava Růžičková] | edis.uniza.sk

Obyčajné diferenciálne rovnice
Josef Diblík, Miroslava Růžičková

Obyčajné diferenciálne rovnice

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-8070-891-712.00361.51

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2008

Anotácia

        V súčasnosti sú obyčajné diferenciálne rovnice veľmi rozvetvenou vednou oblasťou, ktorá zasahuje i do mnohých ďalších disciplín, v ktorých sú používané.  Sú to napríklad diferenciálne rovnice s posunutým argumentom, predstavujúce disciplínu funkcionálno-diferenciálnych rovníc. 

      Táto učebnica si kladie za cieľ byť oporou v prvých krokoch pri štúdiu  základov obyčajných diferenciálnych rovníc. Výber látky, zahrnutej do textu, bol motivovaný osnovami predmetu obyčajné diferenciálne rovnice pre študentov odboru aplikovaná matematika na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, kde je tento predmet dlhodobo prednášaný.

Z obsahu

 

1.    Úvod do teórie obyčajných diferenciálnych rovníc

2.    Elementárne metódy integrovania diferenciálnych rovníc prvého rádu

3.    Existencia a jednoznačnosť riešenia diferenciálnej rovnice y´= f(t,y)

4.    Systém diferenciálnych rovníc

5.    Diferenciálna rovnica n-tého rádu

6.    Lineárna diferenciálna  rovnica n-tého rádu

7.    Homogénna lineárna rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientmi. Určenie

       všeobecného    riešenia.

8.    Nehomogénna lineárna rovnica n-tého rádu. Určenie partikulárneho riešenia.

9.    Lineárny systém diferenciálnych rovníc.

10.  Homogénny lineárny systém s konštantnými koeficientmi. Metóda vlastných vektorov.

11.   Eliminačná metóda riešenia systémov rovníc

12.   Nehomogénny lineárny systém s konštantnými koeficientmi. Metóda neurčitých koeficientov.

13.   Stabilita

14.   Dynamický systém a jeho stabilita

15.    Homogénny lineárny systém s konštantnými koeficientmi v rovine

Literatúra

Register 

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM