Dynamické aspekty brúsenia kovov [Miroslav Neslušan] | edis.uniza.sk

Dynamické aspekty brúsenia kovov
Miroslav Neslušan

Dynamické aspekty brúsenia kovov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-8070-857-39.13275.05

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2008

Anotácia

       Publikácia je členená do 9 kapitol. V druhej kapitole sú zhrnuté všeobecné poznatky vzhľadom na stabilitu rezného procesu ako aj základné informácie v súvislosti so špecifickým charakterom procesu brúsenia. V tretej kapitole je možno nájsť informácie  súvisiace so snímačmi, ktoré je možné využiť pri experimentálnych prácach, ako aj základné postupy spracovania údajov, nastavenia meracích reťazcov a dôležitých výstupných veličín. Vo štvrtej kapitole sú zhrnuté poznatky o elastickej deformácii v kontakte nástroja a obrobku, ako aj vplyv týchto deformácii na vybrané aspekty rezného procesu. Nosnou čaťou publikácie je piata kapitola, v ktorej sú prezentované výsledky experimentálneho, ako aj analytického štúdia samobudených kmitov. Šiesta kapitola je zameraná na problematiku vynútených kmitov (zdrojov kmitov v sústave) a siedma na využitie akustickej emisie v oblasti experimentálnych štúdií a tiež reálneho využitia v praxi. V ôsmej kapitole je množné nájsť základné postupy ako úspešne lokalizovať a predovšetkým eliminovať kmitanie nežiadúcej intenzity. Poznatky uvedené v tejto knihe sú výsledkom vlastných prác autora, ako aj poznatkov získaných pri štúdiu danej problematiky v literatúre. Publikácia je určená predovšetkým pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, vedeckých pracovníkov, no i špecialistov v praxi.

Z obsahu

1.   Úvod

2.   Kmitanie pri obrábaní

3.   Nástroje experimentálnej analýzy kmitania pri obrábaní

4.   Lokálna elastická deformácia pri brúsení

5.   Samobudené kmitanie

6.   Vynútené kmitanie

7.   Akustická emisia

8.   Eliminácia kmitania

9.   Záver

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM