Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch [Martin Decký, Andrea Zuzulová a kolektív] | edis.uniza.sk

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch
Martin Decký, Andrea Zuzulová a kolektív

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1664-932.00964.03

Kód výrobku: 401769

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Druhé prepracované vydanie učebnice Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch je určené najmä poslucháčom študijných programov z oblasti inžinierskych stavieb. Publikácia okrem svojho primárneho edukačného zamerania má ambíciu byť využiteľnou odbornou verejnosťou pri navrhovaní cementobetónových (CB) vozoviek so zohľadnením najnovších vedeckých poznatkov. Z tohto dôvodu boli do tohto vydania zaradené kapitoly 6 a 7 Navrhovanie a posudzovanie CB vozoviek, 9 Inovatívne kompozitné materiály vozoviek a 11 Building Information Modeling v dopravných stavbách renomovaných odborníkov z praxe. Autori pri písaní tejto učebnice vychádzali z nimi dlhodobo presadzovanej výskumnej a edukačnej premisy a to že, vozovky majú byť navrhnuté, postavené, spravované, udržiavané, recyklované, likvidované za primeranú cenu, v primeranej kvalite, rešpektujúc relevantné požiadavky užívateľov, obyvateľov ich okolia a zásady trvalo udržateľného rozvoja počas celého životného cyklu. Učebnica je písaná v plnej kompatibilite s ustanoveniami cestného zákona uvádzajúceho, že navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných STN, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu. Autori do knihy zapracovali súvzťažné výsledky ich dlhoročných výskumných aktivít umožňujúcich ekonomickú a environmentálnu optimalizáciu konštrukcií CB vozoviek a spevnení dopravných plôch.

Z obsahu

ZOZNAM POUŽITÝCH HLAVNÝCH VELIČÍN 
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
PREDSLOV 
1 PRVOPOČIATKY  SYSTÉMU  VOZIDLO VOZOVKA 
1.1 OD KOLESA PO OLYMPIJSKÉ HRY 
1.2 OD  PAPINA PO MERCEDES 
1.3 NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ POZOSTATKY VOZOVIEK 
1.4 CESTY A VOZOVKY STAROVEKÉHO RÍMA 
1.5 PRVOPOČIATKY SPRÁVY A ÚDRŽBY VOZOVIEK 
1.6 PRVOPOČIATKY POUŽÍVANIA BETÓNOV V DOPRAVNOM  STAVITEĽSTVE 
1.7 NAJSTARŠIE CB VOZOVKY SVETA 
1.8 NAJSTARŠIE CB VOZOVKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A ČESKA 
1.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 1 
2 POJMY, DEFINÍCIE, ROZDELENIA A DOPRAVNÉ ZAŤAŽENIE 
2.1 VOZOVKY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
2.2 VOZIDLÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA 
2.3 ÚČINKY CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VOZOVKU 
2.4 VÝPOČET DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA PODĽA TP 098 
2.5 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 2 
3 KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY SLOVENSKA 
3.1 ZÁKLADNÉ KLIMATICKÉ FAKTORY DETERMINUJÚCE KVALITU VOZOVIEK 
3.2 CHARAKTERISTIKY KLIMATICKÝCH PODMIENOK 
3.3 TEPLOTNÝ REŽIM VOZOVKY 
3.4 VODNÝ REŽIM PODLOŽIA 
3.5 POTREBNÝ TEPLOTNÝ ODPOR VOZOVKY 
3.6 METÓDY OCHRANY VOZOVIEK PRED PREMŔZANÍM PODLOŽIA 
3.7 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 3 
4 PODLOŽIE CB VOZOVIEK A JEHO CHARAKTERISTIKY 
4.1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA 
4.2 ZEMINY V PODLOŽÍ VOZOVIEK POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
4.3 NÁVRHOVÁ ÚNOSNOSŤ PODLOŽIA 
4.4 ZMENY ÚNOSNOSTI PODLOŽIA 
4.5  VÝPOČTOVÉ MODELY A KONTROLA KVALITY PODLOŽIA CB VOZOVIEK 
4.6 SPÔSOBY ZLEPŠOVANIA ÚNOSNOSTI PODLOŽIA VOZOVIEK 
4.7 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 4 
5 VÝPOČET NAPÄTÍ V CB VOZOVKÁCH POMOCOU MKP 
5.1 ANALÝZA STAVU NAPÄTOSTI A DEFORMÁCIE V PRUŽNÝCH TELESÁCH 
5.2 ROVINNÉ ÚLOHY TEÓRIE PRUŽNOSTI 
5.3 MODELY PODLOŽIA 
5.4 APLIKÁCIA MKP NA RIEŠENIE STATICKÝCH ÚLOH 175
5.5 ĎALŠIE MODERNÉ METÓDY NUMERICKÝCH VÝPOČTOV V MECHANIKE 
5.6 UKÁŽKY VÝPOČTU CB VOZOVKY POMOCOU MKP SYSTÉMU VISUALFEA 
5.6 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 5 
6 NAVRHOVANIE CEMENTOBETÓNOVÝCH VOZOVIEK 
6.1 VŠEOBECNE O CB VOZOVKÁCH 
6.2 ZÁSADY NÁVRHU KONŠTRUKCIE CEMENTOBETÓNOVEJ VOZOVKY 
6.3 NAVRHOVANIE CB VOZOVIEK PODĽA KATALÓGU KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK 
6.4 NAVRHOVANIE VOZOVIEK V SLOVENSKÝCH TUNELOCH 
6.5 PRÍKLADY POUŽÍVANIA CB VOZOVIEK V ZAHRANIČÍ 
6.6 TEXTÚROVANIE POVRCHU CB VOZOVIEK 
6.7  KRYTY VOZOVIEK A DOPRAVNÝCH PLÔCH Z CESTNÝCH DIELCOV 
6.8 MORFOLÓGIA POVRCHU CB VOZOVIEK 
6.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 6 
7 POSUDZOVANIE  CB  VOZOVIEK 
7.1 ROZDELENIE CB VOZOVIEK Z ASPEKTU ICH VYSTUŽENIA 
7.2 PREDMET, ÚČEL A POUŽITIE TP 098 
7.3 PRINCÍPY POSUDZOVANIA NÁVRHU KONŠTRUKCIE PODĽA TP 098 
7.4 DOPRAVNÉ A KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY VOZOVKY TUNELA 
7.5 POSÚDENIE PREDPORTÁLOVEJ CB VOZOVKY TUNELA 
7.6 VÝPOČET NAPÄTÍ OD TEPLOTNÉHO NAMÁHANIA 
7.7 POSÚDENIE MECHANICKEJ ÚČINNOSTI PÔVODNÉHO NÁVRHU CB VOZOVKY 
7.8 REKAPITULÁCIA VÝSLEDKOV POSÚDENIA CB VOZOVKY 
7.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 7 
8 PORUCHY  A REHABILITÁCIE CB VOZOVIEK 
8.1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA A KLASIFIKÁCIA PORÚCH CB VOZOVIEK 
8.2 MOŽNOSTI REHABILITÁCIÍ POŠKODENÝCH CB VOZOVIEK 
8.3 MECHANIZMY VZNIKU, VÝVOJA A PREHĽAD PORÚCH VOZOVIEK 
8.4 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA REHABILITÁCIÍ CB VOZOVIEK 
8.5 ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A PLÁNOVANIE REHABILITÁCIÍ CB VOZOVIEK 
8.6 NÁVRH ÚDRŽBY A OPRÁV VOZOVKY 
8.7 ZOSILNENIE VOZOVKY 
8.8  DOKUMENTÁCIA PRE VYKONANIE REKONŠTRUKCIE 
8.9  HODNOTENIE ROVNOSTI CB VOZOVIEK 
8.10 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 8 
9  INOVATÍVNE KOMPOZITNÉ MATERIÁLY VOZOVIEK 
9.1 INOVATÍVNE MATERIÁLY V KONŠTRUKCIÁCH INŽINIERSKYCH STAVIEB 
9.2 POUŽITEĽNOSŤ ĽAHKÝCH BETÓNOV 
9.3 TERMINOLÓGIA, KLASIFIKÁCIE A  ZLOŽENIE ĽAHKÝCH BETÓNOV 
9.4 VLASTNOSTI A VYSTUŽOVANIE PENOBETÓNOV V DOPRAVNÝCH STAVBÁCH 
9.5 KOMPOZITNÉ VÝSTUŽNÉ SIETE ORLITECH ® COMPOSITE SYSTEMS 
9.6 PRÍKLADY POUŽITIA PENOBETÓNOV V DOPRAVNÝCH STAVIEB 
9.7 IN LABO VÝSLEDKY VÝSKUMU KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU S PENOBETÓNOM 
9.8 IN SITU  VÝSLEDKY VÝSKUMU KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU S PENOBETÓNOM 
9.9 PRÍKLAD NÁVRHU CB VOZOVIEK CYKLOMAGISTRÁLY 
9.10 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 9 
10 EKONOMICKÉ ASPEKTY CB VOZOVIEK 
10.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 
10.2 KALKULAČNÉ PODKLADY 
10.3. SOON A KLASIFIKAČNÉ SYSTÉMY STAVEBNÝCH PRÁC 
10.4 TRIEDNIK STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC 
10.5 TRIEDNIK STAVEBNÝCH PRÁC 
10.6 ŠTRUKTÚRA SOON A CENOVÉ RADY 
10.7  ZOSTAVENIE POLOŽKOVÉHO ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU VOZOVKY S VYŽITÍM ORIENTAČNÝCH OCEŇOVACÍCH NÁSTROJOV 
10.8  VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA SOON NA OCEŇOVANIE PRÁCE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A LETISKÁCH 
10.9   PRÍKLADY VÝPOČTU STAVEBNÝCH NÁKLADOV CB VOZOVIEK 
10.10  OPTIMALIZÁCIA VÝBERU TYPU KRYTU VOZOVKY 
10.11 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 10 
11 BIM V DOPRAVNÝCH STAVBÁCH 
11.1 VYMEDZENIE POJMU BIM 
11.2 ZÁKLADNÉ SKRATKY A SYMBOLY  PRE BIM 
11.3 VYMEDZENIE POJMU BIM V DOPRAVNÝCH STAVBÁCH 
11.4 TVORBA  BIM MODELOV V DOPRAVNÝCH STAVBÁCH 
11.5 IMPLEMENTÁCIA BIM SYSTÉMU DO PRAXE 
11.6 ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV V 3D FORMÁTE 
11.7 PRÍKLAD BIM APLIKÁCIE V ETAPE PROJEKTOVANIA DOPRAVNÝCH  STAVIEB 
11.8 BIM V ŽIVOTNOM CYKLE DOPRAVNÝCH STAVIEB USA 
11.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 11


Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM

Celospoločenské náklady projektu pozemných komunikácií

Celospoločenské náklady projektu pozemných komunikácií

Mária Trojanová, Martina Margorínová
21,00SKLADOM

Dynamics of structures

Dynamics of structures

Jozef Melcer
19,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM