Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS [Patrik Böhm a kolektív] | edis.uniza.sk

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS
Patrik Böhm a kolektív

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1612-03.60108.45

Kód výrobku: 401721

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Predkladaná zbierka úloh z matematiky nadväzuje na učebnice Matematika 1 a 2. Snahou autorov bolo, aby mali študenti možnosť precvičiť si pri domácej príprave učivo na dostatočnom počte prístupných úloh, ľahších i náročnejších. Zbierka preto obsahuje na začiatku každej kapitoly väčšie množstvo jednoduchých úloh, neskôr štandardné úlohy a v závere náročnejšie úlohy, pričom najnáročnejšie sú označené hviezdičkou.

Z obsahu

OBSAH 
PREDHOVOR 
1 ALGEBRA 
1.1 Vektory a operácie s vektormi 
1.2 Matice, úprava matíc 
1.3 Determinant matice 
1.4 Systém lineárnych rovníc, Cramerovo pravidlo 
1.5 Výsledky 
2 POSTUPNOSTI 
2.1 Základné postupnosti 
2.2 Limity postupností 
2.3 Výsledky 
3 FUNKCIA JEDNEJ REÁLNEJ PREMENNEJ 
3.1 Základné vlastnosti funkcií 
3.2 Limita funkcie 
3.3 Derivácia a jej geometrický význam 
3.4 L Hospitalovo pravidlo 
3.5 Vyšetrovanie priebehu funkcie 
3.6 Aplikácie derivácie 
3.7 Výsledky 
4 NEURČITÝ INTEGRÁL 
4.1 Integrovanie podľa základných vzorcov 
4.2 Substitučná metóda 
4.3 Integrovanie metódou per partes 
4.4 Integrovanie racionálnych lomených funkcií 
4.5 Integrovanie iracionálnych funkcií 
4.6 Integrovanie goniometrických  funkcií 
4.7 Rôzne integrály 
4.8 Výsledky 
5 URČITÝ INTEGRÁL 
5.1 Výpočet určitého integrálu 
5.2 Geometrické aplikácie určitého integrálu 
5.3 Nevlastný integrál 
5.4 Výsledky 
6 FUNKCIA VIAC PREMENNÝCH 
6.1 Definičné obory funkcie dvoch premenných 
6.2 Parciálne derivácie funkcie viac premenných 
6.3 Derivácia funkcie zadanej implicitnou rovnicou 
6.4 Extrémy funkcie dvoch premenných 
6.5 Ekonomické aplikácie funkcie dvoch premenných 
6.6 Výsledky 
7 DIFERENCIÁLNE ROVNICE 
7.1 Diferenciálne rovnice prvého rádu 
7.2 Lineárne diferenciálne rovnice druhého rádu s konštantnými koeficientami 
7.3 Aplikácie diferenciálnych rovníc 
7.4 Výsledky 
8 RADY 
8.1 Číselné rady 
8.2 Taylorov polynóm 
8.3 Výsledky 
9 ZÁKLADY PRAVDEPODOBNOSTI 
9.1 Klasická a geometrická pravdepodobnosť 
9.2 Podmienená pravdepodobnosť, úplná pravdepodobnosť a Bayesov vzorec 
9.3 Bernoulliho vzorec 
9.4 Náhodná premenná a jej rozdelenie 
9.5 Číselné charakteristiky náhodných premenných 
9.6 Výsledky 
LITERATÚRA


CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

Miloš Poliak, Jaroslava Kubáňová
3,50SKLADOM

Podnikové financie - praktikum

Podnikové financie - praktikum

Ladislav Vagner, Ivana Podhorská
5,60SKLADOM

Dlhové financovanie

Dlhové financovanie

Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala
6,50SKLADOM

Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM