Tvorba dynamického webu [Juraj Vaculík] | edis.uniza.sk

Tvorba dynamického webu
Juraj Vaculík

Tvorba dynamického webu

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1419-519.15576.91

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Publikácia je určená hlavne pre študentov v rámci predmetu telematické služby II - tvorba dynamických stránok, ale aj pre všetkých, ktorí sa  zaoberajú tvorbou webových  aplikácií. Predpokladajú sa základné poznatky z oblasti programovania a tvorby webu.

Snahou bolo dostať do učebnice aj informácie, ktoré možno na prvý pohľad nesúvisia s dynamickým webom, ale sú nevyhnutné na jeho pochopenie. Komplexný pohľad je dôležitý hlavne z dôvodu, že niektorí potrebujú  len základné  informácie, iní sú skúsenejší a potrebujú  aj nadstavbové informácie. Preto je rozsah  učebnice väčší, ale verím , že  Vás neodradí  od jej štúdia.  V každej časti  sú uvedené aj základné pojmy pre danú oblasť.

Z obsahu

1.          Dynamické stránky
1.2.       Programovací jazyk

1.2.1.    Spôsoby zápisu identifikátorov
1.3.       Programovacie paradigmy
1.3.1.    Procedurálne programovanie
1.3.2.    Imperatívne programovanie
1.3.3.    Deklaratívne programovanie
1.3.4.    Funkcionálne programovanie
1.3.5.    Aspektorovo orientované programovanie
1.3.5.1. Typy aspektovo orientovaného programovania
1.3.5.2. Základná koncepcia
1.3.6.    Objektovo orientované programovanie
1.3.7.    Teória objektov
1.3.7.1. Dedičnosť
1.3.7.2. Metódy
1.3.7.3. Rozhranie objektov
1.3.7.4. Zapuzdrenie
1.3.7.5. Polymorfizmus
1.3.7.6. Preťažovanie
1.3.8.    Rysy objektovo orientovaného programovania
1.3.8.1. Dynamika
1.3.8.2. Funkcionalita
1.3.8.3. Prototypy
1.3.8.4. Objektovo orientovaný návrh
1.4.       Skriptovací jazyk
1.4.1.    JavaScript
1.4.2.    Technológia AJAX
1.4.3.    Framework
1.4.4.    Session
1.4.4.1. Konfigurácia session
1.4.4.2. Session odovzdávané ako cookies
1.4.4.3. Session pre mskriptovacie jazyky
1.4.4.4. Session a bezpečnosť
1.4.4.5. Prevencia
1.5.       Používateľské rozhranie
1.5.1     Textové používateľské rozhranie
1.5.2.    Grafické používateľské rozhranie
1.5.2.1. Predchodcovvia GIU
1.5.2.2. Porovnanie s príkazovým riadkom
1.5.2.3. 3D používateľské rozhranie
1.5.2.4. Braillský riadok
1.5.2.5. Rozpoznávanie gest
1.6.       Webová aplikácia
1.6.1.    Technické aspekty
1.6.2.1. klient - server
1.6.2.2. Peer to Peer
1.6.2.    Štruktúra webovej apélikácie
1.6.3.    Návrhové vzory
1.6.3.1. Ukážka zmyslu návrhových vzorov
1.6.3.2. základné typy
1.6.4.    Model-view-controller
1.6.4.1. Komponenty
1.6.4.2. Životný cyklus stránky
1.6.5.    Ďalšie typy architektúr
1.6.5.1. Lineárna architektúra
1.6.5.2. Architektúra riadená udalosťami
1.6.5.3. Architektúra orientovaná na služby
1.6.5.4. KISS
1.6.5.5. Objektovo relačné mapovanie
1.6.5.6. Refaktorovanie
 2.         PHP a jeho história
2.1.       Inštalácia a konfigurácia
2.1.1.    PHP ako modul Apacha
2.1.2.    PHP tagy
2.1.3.    Komentáre
2.2.       Premenné
2.2.1.    Oblasť pôsobnnosti premennej
2.2.2.    Použitie statických premenných
2.2.3.    Premenné s dynamickým názvom
2.2.4.    Premenné z externých zdrojov
2.2.4.1. HTML formuláre (GET a POST)
2.2.4.2. HTTP Ciikies
2.2.5.    Preddefinované premenné
2.3.       Konštanty
2.3.1.    Definícia konštanty
2.3.2.    Magické konštanty
2.4.       Dátové typy premenných
2.4.1.    Logické hodnoty
2.4.2.    Celé čísla
2.4.3.    Reálne čísla
2.4.4.    Reťazce
2.4.5.    Polia
2.4.6.    Objekty
2.4.7.    Zdroje
2.4.8.    Prázdna (nedefinovaná) hodnota
2.5.       Výrazy a operátory
2.5.1.    Aritmetické operátory
2.5.2.    Logické operátory
2.5.3.    Operátory priradenia
2.5.4.    Bitové operátory
2.5.5.    Relačné operátory
2.5.6.    Špeciálne operátory
2.5.6.1. Operátor kontroly chýb
2.5.6.2. Operátor vykonania
2.5.6.3. Inkrementačné/dekrementačné operátory
2.5.6.4. Operátor zreťazenia
2.5.6.5. Operátor poľa
2.6.       Riadiace štruktúry
2.6.1.    Príkazy vetvenia
2.6.1.1. Príkaz else elseif
2.6.1.2. Príkaz switch
2.6.2.    Príkazy cyklov
2.6.2.1. Príkaz while
2.6.2.2. Príkaz do-while
2.6.2.3. Príkaz for
2.6.2.4. Príkaz foreach
2.6.3.    Ostatné príkazy
2.6.3.1. Príkaz break
2.6.3.2. Príkaz continue
2.6.3.3. Príkaz declare
2.6.3.4. Príkaz return
2.6.3.5. Príkaz include a require
2.6.3.6. Príkaz goto
2.6.4.    Používateľom definované funkcie
2.6.4.1. Parametre funkcie
2.6.4.2. Vracanie hodnôt
2.6.4.3. premenná ako funkcia
2.6.5.    Vstavané funkcie
2.6.6.    Funkcie na šifrovanie hesiel
2.6.7.    Používateľské relácie
2.6.8.    Nahrávanie súborov
3.          Databázy
3.1.       História
3.2.       Architektúra a modely
3.2.1.    Sieťová koncepcia
3.2.2.    Hierarchická koncepcia
3.2.3.    Relačná koncepcia
3.3.       Prostý databázový súbor
3.3.1.    NoSQL databáza
3.3.2.    JavaScript Notation
3.3.3.    YAML
3.4.       Relačná databáza a jazyk SQL
3.4.1.    Integrita databázy a druhy obmedzení
3.4.2.    Vzťahy medzi tabuľkami
3.5.       Jazyk SQL
3.5.1.    Databázové objekty
3.5.1.1. Tabuľka
3.5.1.2. Index a kľúč
3.5.1.3. Pohľad
3.5.1.4. Identifikátor prvku
3.5.1.5. Jazykové prvky
3.5.2.    Dátové typy
3.5.3.    Komentáre
3.5.4.    Rozšírenie jazyka SQL
3.6.       Prehľad základných  príkazov SQL
3.6.1.    Definičné príkazy DDL
3.6.1.1. CREATE
3.6.1.2. AKTER
3.6.1.3. DROP
3.6.2.    Manipulácia s dátami DML
3.6.2.1. SELECT
3.6.2.2. INSERT
3.6.2.3. DELETE
3.6.2.4. UPDATE
3.6.2.5. REPLACE
3.6.2.6. MERGE
3.6.2.7. DEROKO
3.6.2.8. TRUNCATE
3.6.3.    Ostatné príkazy a klauzuly
3.6.3.1. Príkaz SHOW
3.6.3.2. Príkaz CHECK
3.6.3.3. Klauzula LIMIT
3.6.3.4. Konštrukcia JOIN
3.6.3.5. UNION
3.6.3.6. Používateľom definované funkcie
3.6.4.    Ostatné prvky jazyka SQL
3.6.4.1. Riadenie prístupu
3.6.4.2. Databázová transakcia
3.6.4.3. Trigger
3.6.4.4. Uložená procedúra
4.          Databáza MySQL
4.1.       Architektúra MySQL servera
4.2.       Úložné systémy
4.2.1.    InnoDB
4.2.2.    MylSAM
4.2.3.    Prehľad MySQL programov
4.2.3.1. MySQL Wolkbench
4.2.3.2. phpMyAdmin
4.3.       Mysql v príkazovom riadku
4.3.1.    Pripojenie a odpojenie zo servera
4.3.2.    Vkladanie dopytov
4.3.3.    Použitie mysql v dávkovom režime
4.4.       Dátové typy v MySQL
4.4.1.    Prehľad dátových typov
4.4.1.1. Číselné typy
4.4.1.2. Reťazové typy
4.4.1.3. Ostatné typy a ich formáty
4.4.2.    Foperátory porovnania
4.4.2.1. Logické operátory
4.4.2.2. Operátory riadenia
4.4.3.    Používateľom definované premenné
4.4.4.    Komentáre
4.5.       Práca s databázami
4.6.       Práca s tabuľkami
4.6.1.    Klonovanie a kopírovanie tabuľky
4.6.2.    Indexy a kľúče
4.6.2.1. Cudzí kľúč
4.6.2.2. referenčné udalosti
4.6.2.3. Indexy
4.6.3.    Vkladdanie dát do tabuľky
4.6.4.    Získavanie informácií z tabuľky
4.6.5.    Prepojenie dát niekoľkých tabuliek
4.6.6.    Vnorené dopyty
4.6.7.    Aktualizovanie v tabuľke
4.6.8.    Mazanie  údajov z tabuľky
4.6.9.    Transakcie
4.7.       Pripravené príkazy
4.8.       Znakové súbory
4.9.       Priebeh komunikácie v  prostredí MySQL a PHP
4.9.1.    Prechod na MySQLi
4.9.2.    Pripravené príkazy
4.9.3.    Uložené procedúry
4.9.4.    Viaceré príkazy
4.9.5.    API podpora transakcií
5.          Štandardy jazyka PHP a chyby začiatočníkov
5.1.       PHP Specification Request (PSR)
5.2.       Tipy pre začiatočníkov
             Záver
             Použité zdrojeLogistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Technológia a automatizácia pošty

Technológia a automatizácia pošty

Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová
17,75SKLADOM

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. prepracované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované v...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM