Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov [Eva Augustínová,Marián Grupač, Anna Jonásová, Erika Juríková, Marcela Kozejová Palkechová, Adriana Matejková, Veronika Murgšová, Imrich Nagy, Lenka Veselá] | edis.uniza.sk

Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov
Eva Augustínová,Marián Grupač, Anna Jonásová, Erika Juríková, Marcela Kozejová Palkechová, Adriana Matejková, Veronika Murgšová, Imrich Nagy, Lenka Veselá

Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1331-018.90569.38

posledné kusy v edis-shope

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Obsah knižníc sa v minulosti i v prítomnosti rozhodujúcou mierou stal súčasťou výmeny informácií a výstavby duchovných  hodnôt spoločnosti. každá národná  kultúra sa usiluje primeraným spôsobom interpretovať a využívať písomné kultérne dedičstvo zhromaždené v knižniciach, archívoch, múzeách alebo u jednotlivcov. Historickú knižnicu nemôžeme považovať len za súbor uložených  dokumentov, ale  v prvom rade sa komunikáciu hodnôt, ich recepciu, výmenu  a obohatenie. V rámci dejín knižnej kultúry patria dejiny knižníc a knižných zbierok medzi najvýznamnejšiu disciplínu. V knižniciach sa uchovávajú a odrážajú dôležité témy a udalosti národného, duchovného, kultúrneho, spoločenského a politického života vrátane ich nadnárodných, medzikultúrnych i multikúltúrnych konexií a kontextov. Výskum dejín knižníc sa priamo viaže na ďalšie vedné disciplíny a ich dejiny. V oblasti politických dejín boli knihy a knižnice jedným z prvkov politického  pohybu, v spoločeských dejinách sa výskum viaže na jednotlivé  spoločenské skupiny, čitateľskú komunitu. Monografia podáva pohľad na jednotlivé typy knižníc na Slovensku a na ich príklade predstavuje dejinný vývoj tejto neopomenuteľnej zložky kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

Z obsahu

Úvod

1   Typológia knižníc na Slovensku do roku 1918 (Úvod do problematiky na základe zachovaných

     knižničných  katalógov)

     1.1   Cirkevné knižnice
 
     1.2   Školské knižnice

     1.3   Knižnice súkromných osôb

     1.4   Spolkové knižnice

     1.5   Knižnice úradov, inštitúcií, miest a žúp

     1.6   Ľudové knižnice

2   Školské a spolkové knižnice v Banskej Štiavnici do roku 1918

3   Knižnice banskobystrických gymnázií a ich význam v dejinách mesta

4   Školské knižnice v kontexte vzniku a pôsobenia prvých slovenských gymnázií

     4.1   Gymnázium v Revúcej

     4.2   Gymnázium v Martine

     4.3   Gymnázium v Kláštore pod Znievom

5   Historická knižnica Arcibiskupského gymnázia v Trnave

6   Knihovna jako uspořádaný obraz světa: oborové třídení rakouských a českých šlechtických

     knihoven (1550 - 1650)

7   Knihy a knižnice v životoch žien rodu Esterházyovcov

     7.1   Čitateľská gramotnosť

     7.2   Bohatstvo uložené v knižniciach

     7.3   Majiteľky a čitateľky  kníh
 
     7.4   Adresátky literárnych diel - mecénky

     7.5   Autorky

8   Dokumentácia stavu knižničných  zbierok spolku slovenských žien Živena v Martine

9   Príbeh jednej slovenskej knižinice z Tisovca z polovice 19. storočia

10 Ľudové knižnice na Slovensku

11 Formy digitálnej  prezentácie fondov historickej knižnice

     11.1   Virtuálna prehliadka fyzickej výstavy
 
     11.2   Open source nástroje na vytváranie online výstav

     11.3   Odporúčania pre digitálnu formu prezentácie

     11.4   Medzinárodná databáza online výstav

Použitá literatúra

Register
Chronopsychologické aspekty učenia

Chronopsychologické aspekty učenia

Eva Škorvagová
20,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM