Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia [Alica Kalašová, Miroslava Mikušová] | edis.uniza.sk

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia
Alica Kalašová, Miroslava Mikušová

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1329-716.00482.02

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Učebnica Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho  štúdia  študijného programu cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonom iky dopravy  a spojov v Žiline. Obsahuje  súbor poznatkov a podmienok, od ktorých závisí výkonnosť a spoľahlivosť človeka v dopravných systémoch. Cieľom jej prvej časti je oboznámiť študentov bezpečnosťouv doprave a charakterizovať intgerakciu vodič, automobil a okolie. V druhej časti je  cieľom oboznámenie študentov so zásadami  psychologickej analýzy činnosti vodiča  dopravy, a s praktickými psychologickými metódami  a postupmi uplatňovanými v dopravno-psychologickej praxi u nás i v zahraničí.

Z obsahu

ZÁKLADNÉ POJMY

ÚVOD

1.    BEZPEČNOSŤ A NEHODOVOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE


       1.1    Definícia dopravy
       1.2    Základná a vyvolaná funkcia dopravy, externality
       1.3    Systém vodič - automobil - prostredie
       1.4    Bezpečnosť a nehodovosť v cestnej doprave
                1.4.1    Vodič a správanie vodiča
       1.5    Riziko
                1.5.1    Štatistická hodnota ľudského života
       1.6    Faktory ovplyvňujúce hodnotu štatistického života
                1.6.1    Ocenenie strát z dopravnej nehodovosti
       1.7    Hlavné príčiny vzniku dopravnej nehody
       1.8    Štatistické údaje dopravnej nehodovosti
       1.9    Analýza dopravných nehôd
                 1.9.1    Zákon o cestnej premávkea o zmene  a doplnení  niektorých zákonov
                             1.9.1.1   Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
                 1.9.2    Evidencia dopravných nehôd
                 1.9.3    Analýza dopravných nehôd
                 1.9.4    Pomôcky na analýzu dopravných nehôd
                 1.9.5    Ukazovatele dopravnej nehodovosti
                 1.9.6    Úvod do súdneho inžinierstva
                             1.9.6.1    Teoretické východiská nehody vozidlo - chodec
                             1.9.6.2    Fázy nehodového deja
                             1.9.6.3    Teoretické východiská nehody vozidlo - vozidlo

2.    PROSTREDIE

       2.1    Charakteristika pozemných komunikácií a ich členenie
       2.2    Bezpečnostný audit a inšpekcia
                2.2.1    Bezpečnostný audit
                2.2.2    Bezpečnostná inšpekcia

3.    BEZPEČNOSTNÉ PRVKY VO VOZIDLE

       3.1    Aktívna bezpečnosť
                3.1.1    Autonómne systémy aktívnej bezpečnosti
                3.1.2    Kooperujúce systémy aktívnej bezpečnosti
                3.1.3    Systémy aktívnej bezpečnosti kooperujúce s ostatnými vozidlami
                3.1.4    Systémy aktívnej  bezpečnosti kooperujúce s infraštuktúrou
       3.2    Pasívna bezpečnosť
                3.2.1     Pasívna bezpečnosč aktívna v okamihu nárazu
                3.2.2     Pvky pasívnej bezpečnosti pre ochranu chodcov
                3.2.3     Pasívna bezpečnosť mino vozidiel
       3.3    Testy EURO NCAP
       3.4    Projekty v oblasti bezpečnosti vozidiel

4.    ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE

       4.1    Pojem a predmet psychológie
                4.1.1    Prežívanie
                4.1.2    Správanie
       4.2    Psychologické vedy
       4.3    Biologické základy psychiky
       4.4    Základné psychologické kategórie
                4.4.1    Pocity
                4.4.2    Vnemy
                4.4.3    Predstavy
                4.4.4    Tvorivosť, obrazotvornosť (fantázia)
       4.5    Pamäť, pozornosť, učenie
                4.5.1    Pamäť
                4.5.2    Pozornosť
                4.5.3    Učenie
       4.6    Vyššie kognitívne (poznávacie ) procesy
                4.6.1    Myslenie a reč
                4.6.2    Inteligencia
       4.7    Motivačné a vôľové procesy
                4.7.1    Motivácia
                4.7.2    Potreby
                4.7.3    Záujmy
                4.7.4    Postoje
                4.7.5    Ašpirácie (ambície)
                4.7.6    Životné plány
                4.7.7    Životný štýl
                4.7.8    Hodnoty
                4.7.9    Vôľa
       4.8    Afektívne a emočné procesy
                4.8.1    City, emócie a afekty
       4.9    Osobnosť človeka  
                4.9.1    Schopnosť
                4.9.2    Temperament
                4.9.3    Charakter
                4.9.4    Záujmy

5.    DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

       5.1    Analýza pracovnej činnosti vodiča a jej charakteristiky
       5.2    Psychologické typy vodičov
       5.3    Schopnosti a vlastnosti
       5.4    Percepcia
       5.5    Pozornosť
                5.5.1    Činitele ovplyvňujúce pozornosť vodiča
                5.5.2    Typy nepozornosti
       5.6    Pamäť
       5.7    Rozhodovanie a konanie
       5.8    Osobnostné a biologické derterminanty
                5.8.1    Agresia
                5.8.2    Záťaž, stres a únava
       5.9    Posudzovanie zdravotnej aj psychickej spôsobilosti
                5.9.1    Zdravotná spôsobilosť
                5.9.2    Psychická spôsobilosť
                5.9.3    Psychologické vyšetrenie
       5.10  Dopravná výchova
                5.10.1  Dopravná výchova profesionálov
                5.10.2  Psychologické aspekty výučby a výcviku

6.    PROJEKT "SOL - ZASCHRÁŇME SVOJE ŽIVOTY"

7.    ZOZNASM OBRÁZKOV

8.    ZOZNAM TABULIEK

9.    POUŽITÉ SKRATKY

10.  POUŽITÁ LITERATÚRA


                 
         
             
                 
Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel
20,70SKLADOM

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. prepracované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované v...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM