Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s objektmi a XML [Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet] | edis.uniza.sk

Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s objektmi a XML
Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet

Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s objektmi a XML

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1312-912.30370.55

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Vysokoškolská učebnica Pokročilé databázové systémy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike spracovania dát. Moderné databázové systémy sú integrované  takmer do každého informačného systému a rozsah služieb, ktoré  ponúkajú, sa neustále rozširuje. To vyvoláva tlak na neustále zvyšovanie znalostí  z prostredia databázových jazykov, ale aj ich administrácie a optimalizácie spracovania požiadaviek na uloženie a spracovanie dát uložených  v databázach. Pre profesionálov v oblasti spracovania dát už nepostačujú jednoduché poznatky databázového spracovania, ale je nutné tieto vedomosti dopĺňať nielen o aktuálne rozšírenia jazyka SQL , ale aj o architektúru databázových systémov, ich administráciu a možnosti efektívneho spracovania požiadaviek.
     Táto knižná publikácia má svoje pedagogické poslanie a dopĺňa medzeru na trhu  znalostí, ktoré upozorňujú na zložitosť spracovania dát. Na množstve príkladov dokumentujeme dôsledky nesprávneho alebo neefektívneho použitia príkazov. Čitateľ tak dostáva do rúk knihu, ktorá ho môže nielen  inšpirovať, ale aj naučiť dôsledne používať databázové jazyky či rozumieť  princípom, ako sa databázové systémy tvoria a ako pracujú.
     Publikácia vychádza ako dvojdielne dielo, ktoré sa v tejto čati venuje  práci s objektmi ukladanými v databázach, databázovým  chrakteristikám  objektov typu XML, transakčnmému spracovcaniu a princípom samotnej optimalizácie spracovania požiadaviek na databázový systém.
     Prvý diel, ktorý je vydaný ako samostatná publikácia, sa podrobne  a dôkladne venuje jazykom  SQL, PL/SQL a samotnej architektúre databázového systému.

Z obsahu

1      Úvod
        1.1     Čo táto kniha obsahuje?
        1.2     Komu je kniha určená?
        1.3     Použité konvencie

I      Transakcie a distriubované spracovanie
  

2      Transakcie
        2.1     Úvod
        2.2     Vlastnosti transakcie
        2.3     Príkazy transakcie
        2.4     Autonómna transakcia
        2.5     Presunutie kontroly integritných obmedzení na koniec transakcie
        2.6     Úrovne behu transakcie
        2.7     Zamykanie tabuliek, pohľadov
 
3      Distribuované spracovanie
       
II     Objektovo-relačný databázový systém (ORDBS) Oracle

4      Záznamy (recordy)
        4.1    Premenná typu RECORD

5      Kolekcie
        5.1   Varry a Nested Table
        5.2   Nested table verzus  Index - By Table
        5.3   Vytvorenie kolekcií
        5.4   Metódy kolekcií
        5.5   Tabuľky a kolekcie

6      Typ Objekt
        6.1   Atribúty
        6.2   Metódy
        6.3   Parameter  SELF
        6.4   Preťaženie metód
        6.5   MAP a ORDER metódy
        6.6   Typ a inštancia
        6.7   Konštruktory
        6.8   Dedičnosť
        6.9   Užitočné funkcie a operátory s objektmi
        6.10 Smerníky - referencie
        6.11 Rozdiely voči OOP

7      Objekty a tabuľky
        7.1   Tabuľka s objektovým stĺpcom
        7.2   Tabuľka objektov
        7.3    Zhrnutie rozdielov medzi tabuľkou objektov a objektovým stĺpom

8      Objekty, tabuľky a kolekcie

III    Značkovací jazyk XML, packade DBMS _ SCHEDULER a veľké objekty

9      Úvod do XML
        9.1   Správne štruktúrovaný XML dokument
        9.2   Správny XML dokument

10    Jazyk XPath

11    Typ XMILType
         11.1 Insert XML
         11.2 Select XML
         11.3  Funkcie pre výber z XML
         11.4  Porovnanie funkcií
         11.5  Uptade XML
12      Generovanie XML
         
12.1 SQL Funkcie na generovanie XML dokumentov
          12.2 SQLX funkcie

13      Transformácie XML
          13.1  Metóda Extract a generovanie XML
          13.2  XMLQuery a transformácia XML
          13.3  Transformácia XSL

14      Plánované spustenie PL/SQL príkazov a príkazov OS
          14.1  Package Dbms_Scheduler

15      Veľké dátové objekty (Lob)
         
15.1  Práca so súbormi
          15.2  Vytvorenie adresára
          15.3  XML a Clob         
 


Pokročilé databázové systémy 1. diel  Umenie programovania a administrácie

Pokročilé databázové systémy 1. diel Umenie programovania a administr...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
14,30SKLADOM

Logistika (v ziskovom prostredí)

Logistika (v ziskovom prostredí)

Juraj Dubovec
11,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM