Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2 [Dagmar Hrašková] | edis.uniza.sk

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2
Dagmar Hrašková

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1318-111.50346.45

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2 nadväzuje na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu Základy všeobecnej ekonomickej teórue1. Je primárne určená najmä študentom Žilinskej univerzity Fakulty PEDAS vo všetkých formách študijných odborov na bakalárskom stupni štúdia, ale jej využiteľnosť je predpokladaná aj pre študentov na iných ekonomicky orientovaných  vysokých školách. Učebnica vychádza v ústrety dopytu po materiáloch, uľahčujúcich prípravu štúdia v rámci študijných predmetov, ktoré poskytujú základy ekonomickej teórie, makroekonómie i mikroekonómie.

Rozsah a náročnosť predmetnej problematiky podnietili  autorku k napísaniu tohto učebného textu,  ktorého zámerom je podporiť samostatnú aktivitu študentov pri riešení kontrolných a testových úloh, ich vlastnú interpretáciu získaných teoretických poznatkov, diskusie alebo pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach základov ekonomickej teórie.

Z obsahu

1     ÚVOD DO EKONOMICKEJ TEÓRIE
  
1.1       EKONÓMIA AKO SPOLOČNSKÁ VEDA
   1.2       MAKROEKONÓMIA A MIKROEKONÓMIA
   1.3       MORMATÍVNY A POZITÍVNY PRÍSTUP K EKONÓMII
   1.4       ALTERNATÍVNE EKONOMICKÉ SYSTÉMY
   1.5       KONTROLNÉ OTÁZKY
   1.6       TESTOVÉ OTÁZKY
   1.7       PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   1.8       TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY     
2     PREHĽAD VŹVOJA EKLONOMICKÉHO MYSLENIA
  
2.1       POČIATKY FORMOVANIA EKONÓMIE
   2.2       MERKANTILIZMUS A FYZIOKRATIZMUS
   2.3       KLASICKÁ EKONÓMIA
   2.4       MARXISTICKÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA
   2.5       NEOKLASICKÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA
   2.6       KEYNESOVA A MAKROEKONOMICKÁ TEÓRIA
   2.7       SÚČASNÉ EKONOMICKÉ SMERY
   2.8       KONTROLNÉ OTÁZKY
   2.9       TESTOVÉ OTÁZKY
   2.10     PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   2.11     TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY    
3     ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY FUNGOVANIA EKONOMIKY
 
  3.1       ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ ZÁKONY
   3.2       OBMEDZENOSŤ ZDROJOV A EKONOMICKÉ STATKY
   3.3       VÝROBNÉ FAKTORY
   3.4       TRIÁDA EKONOMICKÝCH PROBLÉMOV
   3.5       EKONOMICKÉ SYSTÉMY
   3.6       KONTROLNÉ OTÁZKY
   3.7       TESTOVÉ OTÁZKY
   3.8       PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   3.9       TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
4     TRH A DETERMINANTY TRHOVÉHO MECHANIZMU
   4.1       TRHA TRHOVÉ SUBJEKTY
   4.2       TRHOVÝ MECHANIZMUS-DOPYT, PONUKA,RHOVÁ CENA
   4.3       TRHOVÁ KONKURENCIA
   4.4       ELASTICITA DOPYTU A PONUKY
   4.5       ZLYHANIE TRHU
   4.6       KONTROLNÉ OTÁZKY
   4.7       TESTOVÉ OTÁZKY
   4.8       PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   4.9       TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
5     PEŇAŽNÝ TRH
 
  5.1        CHARAKTERISTIKA FINANČNÉHO TRHU
   5.2        VÝVOJ FORIEM PEŇAZÍ
   5.3        FUNKCIE PEŇZÍ
   5.4        BANKOVÁ SÚSTAVA
   5.5        PEŇAŽNÉ AGREGÁTY
   5.6        KONTROLNÉ OTÁZKY
   5.7        TESTOVÉ OTÁZKY
   5.8        PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKU
   5.9        TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
6     ZÁKLADNÉ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY
  
6.1        MAKROEKONOMICKÝ KOLOBEH
  
6.2        AGREGÁTNY DOPYT A AGREGÁTNA PONUKA
   6.3        MAKROEKONOMICKÁ ROVNOVÁHA
   6.4        AGREGÁTNY PRODUKT
   6.5        METODIKA VÝPOČTU AGREGÁTNEHO PRODUKTU
   6.6        KONTROLNÉ OTÁZKY
   6.7        TESTOVÉ OTÁZKY
   6.8        PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
7     SPOTREBA, ÚSPORY, INVESTÍCIE
  
7.1        VZŤAH MEDZI SPOTREBOU A DôCHODKOM
   7.2        ÚSPORY A FUNKCIA úSPOR
   7.3        INVESTÍCIE AKO FAKTOR RASTU
   7.4        INVESTIČNÝ MULTIPLIKÁTOR
   7.5        MECHANIZMUS AKCELERÁTORA
   7.6        KONTROLNÉ OTÁZKY
   7.7        TESTOVÉ OTÁZKY
   7.8        PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   7.9        TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
8      INFLÁCIA
  
8.1        INFLÁCIA AKO MAKROEKONOMICKÝ PROBLÉM
   8.2        CENOVÉ INDEXY
   8.3        METODIKA MERANIA INFLÁCIE
   8.4        TYPOLÓGIA INFLÁCIE
   8.5        DôSLEDKY INFLÁCIE
   8.6        KONTROLNÉ OTÁZKY
   8.7        TESTOVÉ OTÁZKY
   8.8        PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   8.9        TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
9       TRH PRÁCE A NEZAMESTNANOSŤ
  
9.1        PRACOVNÁ SILA A JEJ KATEGORIZÁCIA
   9.2        NEZAMESTNANOSŤ A JEJ PRÍČINY
   9.3        TYPOLÓGIA NEZAMESTNANOSTÍ
   9.4        POLITIKA TRHU PRÁCE
   9.5        ZÁKLADNÉ A DOPLNKOVÉ FORMY MZDY
   9.6        KONTROLNÉ OTÁZKY
   9.7        TESTOVÉ OTÁZKY
   9.8        PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   9.9        TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
10     MAKROEKONOMICKÁ HOSPODÁRSKA POLITIKA
  
10.1      HOSPODÁRSKA POLITIKA ŠTÁTU
   10.2      KONCEPCIE HOSPODÁRSKEJ POLITIKY
   10.3      ČIASTKOVÉ HOSPODÁRSKE POLITIKY
   10.4      MAGICKÝ UHOLNÍK
   10.5      NÁSTROJE HOSPODÁRSKEJ POLITIKY
   10.6      KONTROLNÉ OTÁZKY
   10.7      TESTOVÉ OTÁZKY
   10.8      PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ  VÝROKOV
   10.9      TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLLADY
11     ROZPOČTOVÁ A DAŇOVÁ POLITIKA
   11.1      MAKROEKONOMICKÝ PRÍSTUP K VEREJNÝM FINANCIÁM
   11.2      MIKROEKONOMICKÝ PRÍSTUP K VEREJNÝM FINANCIÁM
   11.3      ROZPOČTOVÁ SÚSTAVA A JEJ PRINCÍPY
   11.4      DAŇOVÁ POLITIKA
   11.5      FIŠKÁLNE MULTIPLIKÁTORY
   11.6      KONTROLNÉ OTÁZKY
   11.7      TESTOVÉ OTÁZKY
   11.8      PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
   11.9      TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
12      EKONOMICKÝ RAST A EKONOMICKÝ CYKLUS
  
12.1      PODSTATA A CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÉHO RASTU
   12.2      ENDOGÉNNE A EXOGÉNNE FAKTORY RASTU
   12.3      MODELY EKONOMICKÉHO RASTU
   12.4      TEÓRIE EKONOMICKÉHO CYKLU
   12.5      KONTROLNÉ OTÁZKY
   12.6      TESTOVÉ OTÁZKY
   12.7      PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKOV
13      MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
  
13.1      MEDZINÁRODNÝ OBCHOD A JEHO ÚČINKY NA EKONOMIKU
   13.2      STUPEŇ OTVORENOSTI EKONOMIKY
   13.3      TEÓRIA KOMPARATÍVNYCH VÝHOD
   13.4      OBCHODNÁ POLITIKA
   13.5      MEDZINÁRODNÉ KAPITÁLOVÉ TOKY
   13.6      KONTROLNÉ OTÁZKY
   13.7      TESTOVÉ OTÁZKY
   13.8      POTVRĎTE PRAVDIVOSŤ A NEPRAVDIVOSŤ VÝROKU
   13.9      TEMATICKÉ ÚLOHY A PRÍKLADY
VÝSLEDKY RIEŠENÍ TESTOV, PRÍKLADOV A ÚLOHY
ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
POUŽITÁ LITERATÚRA
             Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová
17,50SKLADOM

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný
18,50SKLADOM

Ekonomika letísk

Ekonomika letísk

Anna Tomová, Ivana Kirschnerová, Karel Havel
17,00SKLADOM

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková
15,50SKLADOM

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková
15,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM