Podnikový Controlling [Oľga Poniščiaková] | edis.uniza.sk

Podnikový Controlling
Oľga Poniščiaková

Podnikový Controlling

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1320-411.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou  charaktreristikou  a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti. Získané poznatky si môžu  precvičiť a osvojiť  v cvičebnici praktických  aplikácií, zameraných najmä na oblasť hodnotvorných veličín, prioritne nákladov a výnosov  a ich riadenie na báze  controllingu.

Podnikový controlling nadväzuje na vedomosti študentov získané počas štúdia  predovšetkým v oblasti  finančného účtovníctva, manažment podniku  a ekonomiky. Oboznámia sa tak s nárokmi  na výkon všetkých  podnikových  funkcií s dôrazom na poznanie ekonomického a finančného riadenia.

Učebnicu môžu využiť pri svojom štúdiu  predovšetkým študenti v odbore ekonomika a manažment  podniku na Katedre ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline, rovnako však aj všetci tí, ktorí majú záujem o controlling a získané teoretické poznatky a vedomosti si chcú doplniť.

Z obsahu

Návod na štúdium učebnice Podnikový controlling

Zoznam použitých symbolov

1       Systémový prístup k riadeniu podniku

     1.1  Systémové východiská
     1.2  Podnik ako systém
     1.3 Ciele a funkcie riadenia

2.     Obsah a vymedzenie controllingu

    2.1  Teoretické vymedzenie a koncepcia controllingu
    2.2  Koncepcia controllingu
    2.3  Vzťah manažmentu a controllingu

3       Koncepcia systému ekonomického riadenia na báze controllingu

    3.1  Nákladový systém
    3.2 Tvorba nákladového systému

4.        Kalkulácie v controllingu

    4.1  Kalkulačný systém
    4.2    Tvorba kalkulačného systému

5.        Kalkulácia podľa aktivít - metóda ABC

    5.1  ABM - Activity Based Management
    5.2   Základné prvky kalkulácie
    5.3   Implementácia ABC
    5.4   Porovnanie tradičnej kalkulácie s kalkulovaním podľa aktivít
    5.5   Využitie metódy ABC vo vzťahu k čiastkovým aktivitám v praxi

6.        Controlling vo vybraných odvetviach

    6.1   Controlling v obchode
    6.2   Controlling v slobodných povolaniach
    6.3   Controlling v doprave
    6.4   Controlling v agropriemysle

7.        Budúcnosť controllingu

    7.1   Orientácia na stakeholderov (záujmové skupiny)
    7.2   Orientácia na proces a projekt

8.        Controlling v príkladoch

    8.1   Hodnotenie podnikovej činnosti
    8.2   Metódy kalkulácií nákladov

9.   Zoznam literatúry  


       
    Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00VYPREDANÉ

Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková

Kolektív autorov
17,50SKLADOM

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM