Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií [Margita Majerčáková] | edis.uniza.sk

Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií
Margita Majerčáková

Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1300-69.75293.73

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Trh elektronických komunikácií v súčasnosti zažíva  rýchly technologický  vývoj, s ktorým  súvisí rozširovanie  ponuky  poskytovaných  služieb. otvárajú sa nové možnosti  nielen pre poskytovateľov sietí a služieb na tomto trhu, ale aj záujemcov  o tieto služby, ktorí  stoja pred  neľahkou úlohou stanovenia kritérií, podľa ktorých si  ponúkaného spektra služieb  vybrať . Z týchto dôvodov  si postavenie  spotrebiteľa na trhu  elektronických  komunikácií  zaslúži zvýšenú pozornosť.

Účinná a zodpovedajúca  spotrebiteľská legislatíva, ktorá v potrebnom rozsahu určuje  práva spotrebiteľov a povinnosti podnikateľov  ako aj jej účinné  presadzovanie, predstavuje veľmi dôležitý aspekt ochrany spotrebiteľov.

Z obsahu

ZOZNAM OBRÁZKOV

ZOZNAM TABULIEK

ZOZNAM SKRATIEK

1        TRH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

   1.1  ČLENENIE TRHU  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ PODľA DRUHU PRIPOJENIA
   1.2  POSKYTOVATELIA SLUŽIEB NA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ V SR
   1.3  SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A ICH KLASIFIKÁCIA   
   1.4  LEGISLATÍVA UPRAVUJÚCA TRH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
   1.5  ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ V SR

2        OCHRANA SPOTREBITEĽA

   2.1  ZÁKLADNÝ PRÁVNY RÁMEC UPRAVUJÚCI  LEGISLATÍVU V OCHRANE SPOTREBITEĽA
   2.2  INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE SPOTREBITEĽSKEJ POLITIKY
   2.3  SPOTREBITEĽSKÉ ZDRUŽENIA V SR
   2.4  STRATÉGIA SPOTREBITEĽSKEJ POLITIKY SR  NA ROKY 2014-2020
   2.5  VŠEOBECNÉ PROBLÉMY OCHRANY SPOTREBITEĽA
   2.6  MOŽNÉ SPOSOBY RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

3.        POSTAVENIE SPOTREBITEĽA NA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

   3.1  OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
   3.2  PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY SPOTREBITEĽA  NA TRHU ELEKTRONICKÝCH TELEKOMUNIKÁCIÍ
   3.3  NÁLEZY RADY  PRE REKLAMU NA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
   3.4  MOŽNOSTI  SPOTREBITEĽA  PRI VZNIKU PROBLÉMU NA TRHU ELEKTRONICKÝCH
          KOMUNIKÁCIÍ
   3.5  VÝSLEDKY PRIESKUMU NA TRHU MOBILNÝCH SLUŽIEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁVER

EVALUATION OF QUALITY IN RAILWAY TRANSPORT

EVALUATION OF QUALITY IN RAILWAY TRANSPORT

Nedeliaková Eva, Sekulová Jana
8,00SKLADOM

Dynamické modely kvality služieb

Dynamické modely kvality služieb

Eva Nedeliaková, Jana Sekulová
11,50SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: