Základy elektronického obchodovania [Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková] | edis.uniza.sk

Základy elektronického obchodovania
Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková

Základy elektronického obchodovania

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1294815.90479

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania informačno-komunikačných  technológií v prostredí obchodných procesov. Vznikla ako výsledok projektu KEGA 053ŽU-4/2013 !Skvalitnenie a prepojenie kľúčových predmetov študijného  programu Elektronický obchod a manažment" a projektu VEGA1/0721/15 "Výskum vplyvu konvergencie poštových služieb elektronických  komunikácií na regulačné prístupy v poštovom sektore". Učebnica je určená pre potreby vyučovania predmetu elektronické obchodovanie, ktorý je zaradený do študijných programov poštové inžinierstvo a elektronický obchod a manažment, vyučovaných Katedrou spojov
a zasielateľstvo a logistika zabezpečovným  Katedrou cestnej a mestrskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Okrem študentov spomínaných študijných programov je publikácia vhodná aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ktorá má záujem  zuorientovať sa, ale aj ďalej sa vzdelávať v popisovanej problematike.

Mnohí si pod elektronickým obchodovaním predstavujú iba uskutočňovnie  nákupu a predaja v prostredí internetu. Jeho dopad je však ďaleko  širší. Spôsobuje zmenu vo vzťahoch medzi podnikmi , ale aj medzi zákazníkmi navzájom. Jeho výhodou oproti tradičnému  spôsobu predaja  je možnosť pohodlného nákupu tovaru z akéhokoľvek miesta, v akomkoľvek čase s alternatívou porovnávania ponuky a výberu  dodávateľa.

Obsah predkladanej učebnice je zameraný na vybrané aspekty v súvisiace s elektronickým obchodovaním. V jasnej a prehľadnej forme približuje  túto problematiku predovšetkým z pohľadu jeho vzťahu k elektronickému podnikaniu, kreovania nových obchodných modelov, charakteristiky internetu ako podkladovej  infreaštruktúry pre elektronické obchodovanie, legislatívneho  rámca, klasifikácie finančných transakcií a stanovenia úrovne bezpečnosti procesu elektronického obchodovania.

Z obsahu

ZOZNAM OBRÁZKOV

ZOZNAM TABULIEK

ZOZNAM SKRATIEK

ÚVODNÉ SLOVO

KAPITOLA 1
ÚVOD DO ELEKTRONICKéHO OBCHODOVANIA

KAPITOLA 2

KAPITOLA 3
ELEKTRONICKÉ TRHY

KAPITOLA 4
VÝZNAM INTERNETU PRI ELEKTRONICKOM OBCHODOVANÍ

KAPITOLA 5
FINANČNÉ TRANSAKCIE NA INTERNETE

KAPITOLA 6
ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

KAPITOLA 7
BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA

KAPITOLA 8
LEGISLATÍVNE ZABEZPEČENIE ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA

KAPITOLA 9
VÝHODY A BARIÉRY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIAZáklady všeobecnej ekonomickej teórie 1

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková
15,00SKLADOM

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková
15,50SKLADOM

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Iveta Kubasáková, Marián Gogola, Juraj Jagelčák, Jarmila Sosedová...
24,00VYPREDANÉ

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Dagmar Hrašková
11,50SKLADOM

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný
18,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM