Základy elektronického obchodovania [Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková] | edis.uniza.sk

Základy elektronického obchodovania
Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková

Základy elektronického obchodovania

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1294815.90479

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania informačno-komunikačných  technológií v prostredí obchodných procesov. Vznikla ako výsledok projektu KEGA 053ŽU-4/2013 !Skvalitnenie a prepojenie kľúčových predmetov študijného  programu Elektronický obchod a manažment" a projektu VEGA1/0721/15 "Výskum vplyvu konvergencie poštových služieb elektronických  komunikácií na regulačné prístupy v poštovom sektore". Učebnica je určená pre potreby vyučovania predmetu elektronické obchodovanie, ktorý je zaradený do študijných programov poštové inžinierstvo a elektronický obchod a manažment, vyučovaných Katedrou spojov
a zasielateľstvo a logistika zabezpečovným  Katedrou cestnej a mestrskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Okrem študentov spomínaných študijných programov je publikácia vhodná aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ktorá má záujem  zuorientovať sa, ale aj ďalej sa vzdelávať v popisovanej problematike.

Mnohí si pod elektronickým obchodovaním predstavujú iba uskutočňovnie  nákupu a predaja v prostredí internetu. Jeho dopad je však ďaleko  širší. Spôsobuje zmenu vo vzťahoch medzi podnikmi , ale aj medzi zákazníkmi navzájom. Jeho výhodou oproti tradičnému  spôsobu predaja  je možnosť pohodlného nákupu tovaru z akéhokoľvek miesta, v akomkoľvek čase s alternatívou porovnávania ponuky a výberu  dodávateľa.

Obsah predkladanej učebnice je zameraný na vybrané aspekty v súvisiace s elektronickým obchodovaním. V jasnej a prehľadnej forme približuje  túto problematiku predovšetkým z pohľadu jeho vzťahu k elektronickému podnikaniu, kreovania nových obchodných modelov, charakteristiky internetu ako podkladovej  infreaštruktúry pre elektronické obchodovanie, legislatívneho  rámca, klasifikácie finančných transakcií a stanovenia úrovne bezpečnosti procesu elektronického obchodovania.

Z obsahu

ZOZNAM OBRÁZKOV

ZOZNAM TABULIEK

ZOZNAM SKRATIEK

ÚVODNÉ SLOVO

KAPITOLA 1
ÚVOD DO ELEKTRONICKéHO OBCHODOVANIA

KAPITOLA 2

KAPITOLA 3
ELEKTRONICKÉ TRHY

KAPITOLA 4
VÝZNAM INTERNETU PRI ELEKTRONICKOM OBCHODOVANÍ

KAPITOLA 5
FINANČNÉ TRANSAKCIE NA INTERNETE

KAPITOLA 6
ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

KAPITOLA 7
BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA

KAPITOLA 8
LEGISLATÍVNE ZABEZPEČENIE ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA

KAPITOLA 9
VÝHODY A BARIÉRY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIAZáklady všeobecnej ekonomickej teórie 1

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková
15,00SKLADOM

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová
17,50SKLADOM

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková
15,50SKLADOM

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Dagmar Hrašková
11,50SKLADOM

Mechanika v železničnej doprave

Mechanika v železničnej doprave

Jozef Gašparík, Juraj Grenčík, Pavol Meško, Vladislav Zitrický, V...
13,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM