Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov [Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková] | edis.uniza.sk

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov
Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1283-215.50466.95

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Konkurencieschopnosť železničnej dopravy je v súčasnosti jednou z hlavných  tém európskej  dopravnej politiky  a diskusii na medzinárodných, národných a regionálnych fórach o udržateľnosti a efektívnosti dopravného systému. Záujem EÚ  o posilnenie postavenia železničnej dopravy na dopravnom trhu  vyústil do formulácie  a presadzovania reforiem v podobe Železničných balíkov.  Samotné  zavádzanie reforiem však nebude účinné, pokiaľ  podniky poskytujúce  služby železničnej dopravy nebudú efektívne využívať vstupné  produkčné faktory, aby mohla byť dosiahnutá komparatívna  výhoda železničnej dopravy, či už pri úsporách z rozsahu alebo z poskytovania  špecifických dopravných služieb. Vysokoškolská učebnica je zameraná  na oblasti, ktoré ovplyvňujú hospodárenie  železničných podnikov,  a tým aj ich konkurencieschopnosť. Obsah učebnice pokrýva  základné spektrum danej problematiky od kvantifikácie faktorov ovplyvňujúcich  ponuku  a dopyt po službách železničnej dopravy cez charakteristiku podnikových  produkčných  faktorov až po metódy hodnotenia efektívnosti technologických  a riadiacich procesov.  Publikácia  je výsledkom  viacročnej  výskumnej a pedagogickej práce autoriek v oblasti efektívnosti železničnej dopravy.

Z obsahu

        ÚVOD

1.     ZÁKLADNÉ POJMY

1.1   Doprava v trhovom hospodárstve
1.2   Doprava a lokalizácia priemyselných podnikov
1.3   Odlišnosti dopravných služieb

2.     DOPRAVNÁ POLITIKA

2.1   Dopravná politika EÚ
2.2   Dopravná politika  SR

3.     ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

3.1   Ukazovatele  železničnej osobnej dopravy
3.2   Ukazovatele železničnej nákladnej dopravy
3.3   Ukazovatele manažéra železničnej infraštruktúry

4.        DANE V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

4.1     Daň z príjmu právnických osôb
4.2     Daň z pridanej hodnoty
4.3     Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
4.4     Spotrebná daň z minerálneho oleja
4.5     Zákon o dani z motorových  vozidiel
4.6     Daň z nehnuteľnosti

5.       MAJETOK ŽELEZNIČNÉHO PODNIKU

5.1     Klasifikácia dlhodobého majetku
5.2     Obstaranie a ocenenie dlhodobého majetku
5.3     Oceňovanie  dlhodobého majetku
5.4     Odpisovanie dlhodobého majetku
5.5     Vyradenie dlhodobého  hmotného a nehmotného majetku

6.       TRH DOPRAVÝCH SLUŽIEB

6.1     Ponuka a dopyt po dopravných službách
6.2     Deľba prepravnej práce
6.3     Medzná prepravná vzdialenosť
6.4     Koordinácia dopravy

7.       FINANČNÁ ANALÝZA

7.1     Retrospektívna finančná analýza (EX POST)
7.2     Ukazovatele finančnej analýzy
7.3     Sledovanie výkonnosti podniku súborom moderných kritérií
7.4     Predikčná finančná analýza (EX ANTE)

8.       REGULÁCIA V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

8.1     Podstata regulácie
8.2     Dôvody štátnych zásahov a základné formy regulovania
8.3     Nástroje regulácie  dopravy
8.4     Európska železničná agentúra
8.5     Dopravný úrad ako regulačný orgán  železničnej dopravy
8.6     Zhrnutie podmienok regulácie v železničnej doprave

9.       EFREKTÍVNOSŤ PREVÁDZKY ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

9.1     Ekonomická efektívnosť opatrení v podnikoch poskytujúcich služby
9.2     Ekonomická efektívnosť opatrení v podnikoch poskytujúcich služby
9.3     Ekonomická efektívnosť opatrení  manažéra infraštruktúry

ZOZNAM SKRATIEK
LITERATÚRA
Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Dagmar Hrašková
11,50SKLADOM

Základy elektronického obchodovania

Základy elektronického obchodovania

Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková
15,90SKLADOM

Teória lode

Teória lode

Joromír Klepoch, Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Peter Piala
27,50VYPREDANÉ

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný
18,50SKLADOM

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Jozef Gašparík, Peter Šulko
16,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM

Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM