Dynamické modely kvality služieb [Eva Nedeliaková, Jana Sekulová] | edis.uniza.sk

Dynamické modely kvality služieb
Eva Nedeliaková, Jana Sekulová

Dynamické modely kvality služieb

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1263-411.50346.45

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Oblasť hodnotenia kvality služieb je aktuálnou a zároveň náročnou problematikou. V súčasnosti nevyhovuje pohľad na kvalitu služieb len prostredníctvom klasických metód. Podniky sú nútené hľadať  inovatívne prístupy k hodnoteniu kvality. Dynamické modely kvality a ich princípy rešpektujú požiadavky neustále meniacich sa  podmienok na trhu. Možnosti implementácie  dynamických modelov a záujem o ich aplikáciu v praktickej prevádzke potvrdzujú výsledky výskumných projektov na Slovensku aj v zahraničí. Vedecká monografia poskytuje  precízne spracovanie  alternatív dynamických modelov kvality služieb v dopravných podnikoch. Autorky sa dlhodobo venujú  problematike kvality, riešili mnohé vedecké  projekty  týkajúce sa tejto témy, publikovali vedecké príspevky v domácich i zahraničných časopisoch i na konferenciách. Doplnením tejto publikácie je vedecká monografia  vydaná autorkami v anglickom jazyku s názvom EVALUATION OF QUALITY IN RAILWAY TRENSPORT.

Z obsahu

ÚVOD

1.     DYNAMICKÉ MODELY A KVALITA SLUŽIEB V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

        1.1   Základné pojmy v oblasti dopravných služieb

        1.2   Normy kvality pre verejnú osobnú dopravu

        1.3   Norma STN EN 15140

        1.4   Biela kniha

        1.5   Definície kvality a vzťahu k službám

        1.6   Faktory ovplyvňujúce kvalitu služieb

        1.7   Zvyšovanie kvality služieb

        1.8    Hodnotenie kvality dopravných služieb

2.     CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÝCH MODELOV KVALITY

        2.1   Model STAUSS a NEUHAS

        2.2   Model Liljanderovej a Strandvika

        2.3   Model Raymonda Fiska

        2.4   Model Bouldinga a spol.

        2.5   Model Leonard Berry

        2.6   Model Christiana Gronroosa

        2.7   Mode Lynn Schostackovej

3.     SÚČASNÝ STAV  SMK DYNAMICKÝCH MODELOV NA SLOVENSKU

         3.1   Súčasný stav implementácie  SMK a dynamických modelov na Slovensku

         3.2   Systém hodnoteia nápravy

4.     APLIKÁCIA VYBRANÝCH  DYNAMICKýCH MODELOV V PODMIENKACH ŽOD

        4.1   Návrh aplikácie modelu Raymonda Fiska

        4.2   Návrh aplikácie modelu Leonarda Berryho

        4.3   Návrh aplikácie modelu Staussa a Neuhasa

        4.4   Zhodnotenie aplikácie  dynamických modelov v podmienkach ŽOD

ZÁVER

ZOZNAM SKRATIEK

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY


       EVALUATION OF QUALITY IN RAILWAY TRANSPORT

EVALUATION OF QUALITY IN RAILWAY TRANSPORT

Nedeliaková Eva, Sekulová Jana
8,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM