Psychológia v práci manažéra [Peter Seemann] | edis.uniza.sk

Psychológia v práci manažéra
Peter Seemann

Psychológia v práci manažéra

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1266-58.80265.11

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Predložené skriptá sú určené študentom VŠ s cieľom prispieť k rozvoju základných vedomostí z problematiky psychológie, ktoré sú potrebné v súčasnej podnikateľskej praxi ako aj pre všetkých  ktorí chcú úspešne vykonávať  pracovnú pozíciu manažéra. V súčasnej dobe ešte stále  pretrvávajú nedostatky v oblasti medziľudských vzťahov, v správaní, v postojoch, diagnostike schopností a pracovných postupov, a preto je potrebné venovať  im viac pozornosti zo strany  vedenia podnikov.

Nositeľom riadiacich a vedúcich funkcií v organizáciách  je manažér, ktorý by okrem odborných  poznatkov mal poznať a osvojiť si základné poznatky z oblasti psychológie, pretože pracuje s ľudským faktorom. Vzhľadom na to, že každodenne prichádza do styku s ľuďmi,  ktorých potenciál je potrebné nielen plánovať, organizovať, riadiť, kontrolovať, ale aj poznať, rozvíjať ho a zároveň poskytovať svojim podriadeným alebo členom tímu efektívnu spätnú väzbu.

Ak sa manažér rozhodne alebo zistí, že podriadený potrebuje zlepšiť nejakú schopnosť pri komunikácii  so svojím zákazníkom, (tak napríklad oproti tréningu, kde by sa aplikovali, skúšali metódy ako správne prezentovať alebo komunikovať so zákazníkom, keď využije niektorú z metód využívaných v rámci psychológie práce manažéra), môže zistiť ako to zamestnannec  zvláda a následne  mu môže pomôcť s tým, ako to vylepšiť.

Ak si manažéri uvedomia, že potrebujú skvalitniť komunikáciu  v rámci svojho tímu alebo majú rozhodnutie, pred ktorým stoja a musia ho pomerne rýchlo vyriešiť, napríklad prostredníctvom koučingu môžu zefektívniť proces rozhodovania, rozvíjania, spolupráce v tíme ako aj nájsť východiská k riešeniam.

Publikácia poskytuje okrem teoretických poznatkov zo psychológie a psychlogických smerov, aj možnosti významu poznania osobnosti pre vedenie, ako sa stať dobrým a úspešným manažérom pomocou motivácie pracovníkov, riadenia  ich výkonu, poznania ako sa správať v záťažových situáciach a pri riešení konfliktov. Taktiež je možné oboznámiť  sa s princípmi psychohygieny, organitáciou práce, časového manažmentu a možnosťami zmiernenia stresu na pracovisku. Záver je venovaný oblasti psychoterapie a koučingu ako podporných nástrojov pre zefektívnenie práce manažérqa ako aj jeho podriadených.

Z obsahu

1     ÚVOD

2     PSYCHOLÓGIA A MANAŽMENT

3     ZÁKLADNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMERY

4     OSOBNOSŤ A JEJ VÝZNAM PRE VEDENIE

5     VNÍMANIE, POZORNOSŤ, MYSLENIE

6     INTELIGENCIA, DIAGNOSTIKA SCHOPNOSTÍ

7     PAMAŤ, UČENIE SA

8     EMOCIONALITA, EQ

9     POSTOJE A ICH VPLYV NA SPRÁVANIE

10   MOTIVÁCIA A RIADENIE VÝKONU

11   RIADENIE JEDNOTLIVCA A TíMU

12   ZÁŤAŽOVÉ  SITUÁCIE A ICH ZVLÁDANIE

13   ORGANIZÁCIA PRÁCE, PSYCHOHYGIENA

14   KONFLIKTY A ICH RIEŠENIE

15   PSYCHOTERAPIA  A KOUČING  PRE MANAŽÉROV

SLOVO NA ZÁVER

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Helena Janotová
6,50SKLADOM

Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I

Anna Križanová, Jana Klieštiková
6,80SKLADOM

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková
11,50SKLADOM

CD - Dane a poplatky v doprave  Návody na cvičenia

CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia

Miloš Poliak, Štefánia Semanová
4,40SKLADOM

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Emília Madudová
6,90SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00VYPREDANÉ

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM