Marketing Vybrané kapitoly [Josef Vodák, Jakub Soviar, Michal Varmus] | edis.uniza.sk

Marketing  Vybrané kapitoly
Josef Vodák, Jakub Soviar, Michal Varmus

Marketing Vybrané kapitoly

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1242-99.40283.18

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Učebnica Marketing vybrané kapitoly je určená  predovšetkým pre študentov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa hlavnými časťami marketingu, ktorým je potrebné rozumieť  vzhľadom na komplexné pochopenie témy, ktorým je potrebné rozumieť vzhľadom na  komplexné pochopenie témy. Učebnica je základnou podporou  pre predmety marketing a marketingová komunikácia, ako aj pre ostatné predmety z oblasti marketingu na fakulte. Nosné obsahové témy tvoria prvky marketingového  mixu: produkt, cena, distribúcia a marketingová komunikácia. Ďalej sú to marketingové prostredie, výber cieľových trhov, nákupné správanie,  marketingový výskum, marketingová stratégia a marketingový plán.

Z obsahu

ÚVOD

1    VÝZNAM MARKETINGU A ZÁKLADNÉ POJMY


       1.1  Úvod do marketingu

       1.2  Súčasné chápanie marketingu

       1.3   Marketingový mix  a marketingová koncepcia

2     MARKETINGOVÉ PROSTREDIE

       2.1   Podnik a jeho prostredie

       2.2   Marketingové mikroprostredie - interakčné prostredie

       2.3   Marketingové mikroprostredie - externé prostredie

3     MARKETINGOVÝ VÝSKUM

       3.1   Marketingový informačný systém

       3.2   Marketingový výskum

       3.3   Zdroje informácií

       3.4   Metódy marketingového výskumu

4     NÁKUPNÉ SPRÁVANIE A ROZHODOVACÍ PROCES ZÁKAZNÍKOV

       4.1   Spotrebitelia a nákupné rozhodovanie

       4.2   Interné faktory

       4.3   Externé faktory

5     VÝBER CIEĽOVÝCH TRHOV

      5.1   Segmentácia

      5.2   Trhové zacielenie

      5.3   Trhové umiestnenie - pozicioning

6.   PRODUKT

      6.1   Analýza komplexného produktu

      6.2   Životný cyklus  produktu

      6.3   Výrobková (produktová) politika

7    CENA A CENOVÉ STRATÉGIE

      7.1   Faktory ovplyvňujúce tvorbu cien

      7.2   Tvorba ceny v praxi

      7.3   Stratégia uvádzacej ceny

      7.4   Zľavy a cenová diferenciácia

 8   DISTRIBÚCIA A HODNOTOVÁ SIEŤ

      8.1   Organizácia distribučných  ciest (kanálov)

      8.2   Distribučné kanály a hodnotové siete

      8.3   Dizajn  a zásady  riadenia distribučných kanálov

      8.4   Miesto predaja

9    MARKETINGOVÁ  KOMUNIKÁCIA

      9.1  Proces komunikácie

      9.2   Integrovaná marketingová komunikácia

10  MARKETINGOVÁ STRETÉGIA

      10.1  Marketingové ciele

      10.2  Situačná analýza

      10.3  Formulácia stratégie

      10.4  Implementácia stratégie

      10.5  Hodnotenie a kontrola

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

ZOZNAM OBRÁZKOV

ZOZNAM TABULIEK

     


         
    

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: