CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia [Miloš Poliak, Štefánia Semanová] | edis.uniza.sk

CD - Dane a poplatky v doprave  Návody na cvičenia
Miloš Poliak, Štefánia Semanová

CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1253-54.40132.55

Skriptá v elektronickej podobe

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

     Dane tvoria dôležitú súčasť ekonomickej krajiny. Sú zdrojom štátnych príjmov a prichádza s nimi v rôznej  forme  do styku nielen každý  podnikateľský subjekt  ale aj každý občan. Aby bola daňová sústava efektívna, mala by zabezpečovať potreby štátnych príjmov, ale aj potreby obyvateľstva a záujmy podnikateľských subjektov. Bez jej znalostí  podnikanie  v cestnej doprave, zasielateľstve a logistických činnostiach nie je možné.

     Pre podnikanie v cestnej doprave je nariadením  (ES) č. 10071/2009 stanovený obsah znalostí, ktoré  musí vedieť prevádzkovateľ cestnej dopravy. Jedným z ôsmich  tématických  okruhov je práve Daňové právo. Tieto skriptá zodpovedajú obsahu daňového práva nevyhnutného  pre podnikanie  v cestnej  doprave. Na samostatných prípadových štúdiach sú spracované:

                   .     daň z príjmov fyzických osôb,

                   .     daň z príjmov právnických osôb,

                   .     daň z motorových vozidiel,

                   .     daň z pridanej hodnoty,

                   .     poplatky za použitie cestnej siete.

     Pre každú daň je taktiež  vyplnené vzorové daňové priznanie. Skriptá Dane a poplatky v doprave - návody na cvičenia sú v prvom rade určené pre študentov študijných odborov Dopravné služby a Doprava (šrudijný program Zasielateľstvo a logistika, študijný program, Dopravné služby v osobnej doprave, študijný program Cestná doprava a študijný program Vodná doprava), ktorí majú v študijných plánoch povinný predmet  Dane a poplatky v doprave. Dôležité informácie v skriptách májdu aj študenti ostatných študijných programov alebo odborníci z praxe.Z obsahu

Obsah

Úvod

1      Meranie daňového dopadu

              1.1     Lorenzova krivka

              1.2     Lafferova krivka

2      Daň z príjmov fyzických osôb

              2.1     Predmet dane

              2.2     Príjmy oslobodené od dane

              2.3     Základ dane

              2.4     Daňové priznanie

              2.5     Paušálne výdavky

              2.6     Nezdaniteľná časť základu dane

              2.7     Sadzba dane z príjmov fyzických osôb

              2.8     Daňový bonus

              2.9     Zamestnanecká prémia

              2.10   Platenie preddavkov na daň

              2.11   Platenie preddavkov a dane z príjmov zo závislej činnosti

3        Daň z príjmov právnických osôb

              3.1     Predmet dane

              3.2     Základ dane

              3.3     Výdavky spojené s majetkom využívaným aj na súkromné účely

              3.4     Sadzba dane z príjmov právnických osôb

              3.5     Daňová licencia

              3.6     Daňové priznanie

              3.7     Odpisovanie majetkuz daňového hľadiska

              3.8     Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

4.      Daň z motorových vozidiel

              4.1     Predmet dane

              4.2     Daňovník dane z motorových vozidiel

              4.3     Oslobodenie od dane

              4.4     Základ dane

              4.5     Sadzba dane

              4.6     Preddavky na daň 

              4.7     Prípadové štúdie pre daň z motorových vozidiel

5        Daň z pridanej hodnoty

              5.1     Princíp DPH

              5.2     Územné členenie na účely DPH

              5.3     Predmet dane

              5.4     Subjekt dane

              5.5     Registračná činnosť

              5.6     Miesto zdaniteľného obchodu

              5.7    Základ dane a sadzba dane

              5.8     Oslobodenie od dane

              5.9     Pomerné odpočítanie  dane platiteľom

              5.10   Refundácia DPH zo zahraničia

              5.11   Riešené prípadové štúdie

6        Poplatky za použitie cestnej siete

              6.1     Bosna a Hercegovina

              6.2     Belgicko

              6.3     Bielorusko

              6.4     Bulharsko

              6.5     Česká republika

              6.6     Francúzsko

              6.7     Grécko

              6.8     Holandsko, Luxembursko, Švédsko a Dánsko

              6.9     Chorvátsko

              6.10   Litva

              6.11   Maďarsko

              6.12   Nemecko

              6.13   Poľsko

              6.14   Portugalsko

              6.15   Rakúsko

              6.16   Rumunsko

              6.17   Rusko

              6.18   Slovenská republika

              6.19   Slovinsko

              6.20   Švajčiarsko

              6.21   Taliansko

              6.22   Veľká Británia

Zoznam použitých skratiek

Literatúra

       Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Emília Madudová
6,90SKLADOM

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Helena Janotová
6,50SKLADOM

Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I

Anna Križanová, Jana Klieštiková
6,80SKLADOM

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

Štefan Cisko, Stanislav Hreusík
7,50SKLADOM

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej  preprave tovaru

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovar...

Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák
3,30SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM