Železničné staviteľstvo 1 Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí a staníc [ Libor Ižvolt, Stanislav Hodas, Janka Šestáková] | edis.uniza.sk

Železničné staviteľstvo 1 Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí a staníc
Libor Ižvolt, Stanislav Hodas, Janka Šestáková

Železničné staviteľstvo 1 Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí a staníc

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1122-423.95721.52

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

     Vysokoškolská učebnica Železničné staviteľstvo 1 sa venuje vo svojom úvode minulosti, súčasnosti a perspektívam železničnej dopravy a charakteristike základných  konštrukčných častí železničnej trate. V ďalších kapitolách  sa postupne venuje  základom interakcie  vozidlo-koľaj, konštrukcie-koľaj, konštrukčnému a geometrickému usporiadaniu koľaje a priestorovej polohe koľaje. V ďalšom texte sú charakterizované jednotlivé konštrukčné časti železničnej trate, a to v členení  na koľajový rošt, podvalové podložie, zemné teleso, objekty i zariadenia telesa železničného spodku, stručne sú charakterizované aj prepravné a dopravné zariadenia na trati z pohľadu ich optimálneho návrhu, konštrukčného  a dispozičného usporiadania. V závere vysokoškolskej učebnice  je v stručnosti pozornosť venovaná aj aktuálnej problematike kombinovanej dopravy a vysokorýchlostných tratí.

Z obsahu

OBSAH

PREDSLOV

SKRATKY

1.        ROZVOJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

1.1      Stručná charakteristika železničnej dopravy

1.2      Vývoj železničnej siete vo svete

1.3      Vývoj železničnej siete na území Slovenskej republiky

1.4      Charakteristika  súčasnej železničnej siete ŽSR

1.5      Medzinárodné väzby na železničnú sieť Slovenskej republiky
 
1.6      Interoperabilita železničnej siete ŽSR

1.7      Modernizácia železničných tratí na území Slovenskej republiky

1.8      Legislatívne dokumenty pre železničné staviteľstvo

2.        ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ  aA KONŠTRUKČNÉ ČASTI  ŽELEZNIČNEJ TRATE  A ICH

           CHARAKTERISTIKA

3.        ŽELEZNIČNÉ VOZIDLO A KOľAJ

3.1       Železničné vozidlá

3.2       Konštrukcie železničných vozidiel

3.3       Charakteristika jazdy železničných vozidiel po koľaji

3.4       Traťové a jazdné odpory železničných vozidiel

3.5       Adhézia

3.6       Trakcia a trakčná technika

3.7       Zabezpečovacia technika

4.         KONŠTRUKČNÉ  A GEOMETRICKÉ USPORIADANIE KOĽAJE
 
4.1       Konštrukčné usporiadanie koľaje

4.2        Geometrické usporiadanie koľaje

4.3        Návrh (posúdenie)  geometrického  a konštrukčného usporiadania koľaje

             železničných

             dráh rozchodu 1435 mm na prevádzku vlakových súprav s výkyvovými skriňami

5.          PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ

5.1        Priechodné prierezy

5.2        Osové vzdialenosti koľají a voľný schodný a manipulačný priestor

6.          PODMIENKY NÁVRHU  A KONŠTRUKCIE ŽELEZNIČNEJ TRASY A JEJ ZARIADENÍ

6.1        Prepravné, dopravné a stavebné podmienky pre návrh trasy

6.2        Trasovanie železničnej trate

6.3        Návrh trasy železničnej trate

7.          KONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

7.1        Koľajový rošt

7.2       Koľajové lôžko

7.3       Pevná jazdná dráha

7.4       Výhybkové konštrukcie

7.5       Zvláštne konštrukcie železničného zvršku

7.6       Teleso železničného spodku

7.7       Stavby a uzariadenia telesa železničného spodku

8.          DOPRAVNÉ A PREPRAVNÉ ZARIADENIA NA TRATI

8.1       Druhy koľají v staniciach a výhybniach

8.2       Číslovanie koľají

8.3       Osové vzdialenosti koľají

8.4       Námedzník a jeho umiestnenie

8.5       Návestidlá a ich umiestnenie

8.6       Umiestnenie pevných zariadení

8.7       Užitočné dĺžky koľají

8.8       Smerové pomery v staniciach a výhybniach

8.9       Sklonové pomery v staniciach a výhybniach

8.10     Výhybky, koľajové spojenia, rozvetvenia a križovania

8.11     Zastávky

8.12     Výhybne

8.13     Stanice

8.14     Osobné stanice

8.15     Odstavné stanice

8.16     Zriaďovacie stanice

9.         KOMBINOVANÁ DOPRAVA

9.1       Železničné trate kombinovanej dopravy

9.2       Terminály kombinovanej dopravy

9.3       Intermodálne prepravné jednotky

10.       VYSOKORÝCHLOSTNÉ TRATE

10.1     Dôvody budovania  vysokorýchlostných tratí

10.2     Základné návrhové parametre vysokorýchlostných tratí

10.3     Vysokorýchlostný systém železníc v Európe

10.4     Stručná charakteristika vybraných  vysokorýchlostných tratí Európy a ostatného

             sveta

10.5     Vysokorýchlostné trate V  je väčšie 250 km/ h podľa UIC

 

 
Železničné staviteľstvo 2 Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy

Železničné staviteľstvo 2 Diagnostika, mechanizácia prác a technologic...

Libor Ižvolt, Janka Šestáková, Michal Šmalo
15,95SKLADOM

Dopravné plánovanie

Dopravné plánovanie

Ján Čelko, Daniela Ďurčanská, Marek Drličiak, Andrea Kociánová,...
11,66SKLADOM

Ekologické aspekty cestnej dopravy

Ekologické aspekty cestnej dopravy

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Marek Drličiak, Dušan Jandačka,...
4,40SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková

Kolektív autorov
17,50SKLADOM