Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti [Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová] | edis.uniza.sk

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti
Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová

Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1232-017.50527.21

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Učebnica poskytuje odborné, teoretické a praktické poznatky z oblasti profesijnej kariéry, s cieľom naučiť sa poznať seba, svoje predpoklady, možnosti, vedieť  sa orientovať na trhu práce, plánovať svoj život, budúcnosť.

Obsahuje metodiky hľadania zamestnania, návody na správne písanie životopisu, motivačného listu, rady  ako sa vyhnúť chybám, vedieť sa predať a uspieť.

Sme presvedčení, že dobrá teoretická aj praktická príprava je tým najvhodnejším prostriedkom pri hľadaní a plánovaní kariéry. Využitie týchto možností však už závisí od samostatného jednotlivca.

Z obsahu

Obsah

Úvod

1     Kariéra

      
1.1     Subjektívna a objektívna kariéra

       1.2     Koncepcie kariéry

       1.3     Rozvoj kariéry

       1.4     Plánovanie kariéry

       1.5     Základné typy kariérnych pohybov a dráh

       1.6     Kariérne kotvy

       1.7     Zamestnateľnosť       

2     Osobné plánovanie kariéry - diagnostika osobnostného potencionálu

     
  2.1     Vlastnosti ovplyvňujúce  výkony

       2.2     Inteligenčné vlastnosti

       2.3     Emociálna inteligencia, sebaregulačné a aktivačno-motivačné vlastnosti

       2.4     Najčastejšie používané metódy typológie pri výberových pohovoroch3     Tvorba vlastného profesijného plánu a časový manažment

     
  3.1     Sebahodnotenie

       3.2     Určenie orientácie na profesijnú oblasť

       3.3     Porovnanie možnosti na trhu  s predpokladmi jedinca

       3.4     Identifikácia reálnych možností  jedinca  na trhu práce

       3.5     Prehodnotenie a konečné stanovenie profesijných cieľov

       3.6     Vytvorenie profesijného kariérneho plánu

       3.7     Time management - riadenie osobného a profesijného času


      
4     Orientácia na trhu práce

     
  4.1     Súčasná situácia na trhu práce

       4.2     Hľadanie zamestnania

       4.3     Najčastejšie spôsoby hľadania práce
      


5     Štruktúrovaný životopis

      
5.1     Základné formy životopisu

       5.2     Hlavné časti štruktúrovaného životopisu

       5.3     Chronológia uvádzania časových údajov v životopise

       5.4     Vhodné označovanie pracovných pozícií  a skratky

       5.5     Fotografie

       5.6     Odporúčania pri zostavovaní  životopisu

       5.7     Životopis v cudzom jazyku

       5.8     Europass6     Motivačný list

      
6.1     Europass - motivačný list

       6.2     Odporúčania na písanie motivačného listu

       6.3     Odlišnosti motivačných listov v závislosti od adresáta

       6.4     Motivačný list v cudzom jazyku


7     Prípravy na prijímací pohovor

      
7.1     Potvrdenie termínu osobného pohovoru

       7.2     Zistenie potrebných informácií

       7.3     Príprava otázok pre personalistu

       7.4     Praktická príprava

       7.5     Úprava zovňajšku - ako sa obliecť na prijímací pohovor

       7.6     Príprava potrebných dokumentov


8     Komunikácia a typy otázok na prijímacom pohovore

      
8.1     Vyvolanie pozitívneho  prvého dojmu

       8.2     Komunikácia na prijímacom pohovore

       8.3     Typy otázok

   

9     Prijímacie pohovory (druhy, priebeh)

      
9.1     Ciele pohovoru

       9.2     Typy prijímacích pohovorov

       9.3     Priebeh pohovoru


10   Najčastejšie c hyby na prijímacích pohovoroch

11   Testy na prijímacích pohovoroch

      
11.1     Výkonnostné testy

       11.2     Osobnostné testy

       11.3     Testy všeobecných znalostí

       11.4     Pravopisné testy

       11.5     Jazykové testy   

12   Assessment centre a development centre

     
  12.1     Prezentácia/prednáška

       12.2     Úlohy zamerané na rozhodovanie a organizovanie

       12.3     Úlohy vo dvojiciach
  
       12.4     Úlohy postavené na skupinovej diskusii

       12.5     Individuálny záverečný pohovor

       12.6     Development centre


13   Študentské pobyty v zahraničí

      
13.1     Erasmus +

       13.2     Štipendiá SALA

       13.3     AIESEC

       13.4     Eurodesk

       13.5     Slovo na záverRekapitulácia

Záver

Zoznam použitej literatúry

Zoznam skratiek

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková
15,00SKLADOM

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2

Dagmar Hrašková
11,50SKLADOM

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Jozef Gašparík, Peter Šulko
16,00SKLADOM

Ekonomika letísk

Ekonomika letísk

Anna Tomová, Ivana Kirschnerová, Karel Havel
17,00SKLADOM

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková
15,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM