CD - Nové náboženské hnutia [Hedviga Tkáčová] | edis.uniza.sk

CD - Nové náboženské hnutia
Hedviga Tkáčová

CD - Nové náboženské hnutia

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1237-53.2096.4

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Duchovné hľadanie je legitímna vlastnosť každého človeka. Myslí sa tým hľadanie zmyslu: zmyslu života, ľudstva, spoločenstva. Veľké svetové náboženstvo, rovnako ako nové  náboženské hnutia (angl. New religious movements) ponúkajú pri tomto hľadaní svoje odpovede. Zaujímavé je, že ich vplyv a ambície sa v kontexte ostatnej spločnosti nemerajú podľa počtu ich veriacich. O popularite súčasných náboženských  a nenáboženských smerov  rozhodujú kategórie,  akými je popularita posolstva, charizma vodcu, miera slobody  jednotlivca a jeho  vlastného náboženského prežívania či odpovede  na večné otázky, týkajúce sa ľudskej úzkosti zo strachu, utrpenia alebo smrti.

Skriptum tieto atribúty zohľadňuje, skúma a približuje  čitateľovi. Má amíciu ponúknuť základný prehľad  o nových  náboženských hnutiach, sektách a kultoch, o chrakteristických  znakoch ich učenia a  praxe. Z dôvodu ľahkej orientácie v problematike je tento prehľad viac  všeobecný než podrobný, predsa však sú poskytnuté informácie nielen z dejín vybraných  náboženstiev (z historickej religionistiky), ale aj  z religionistiky ako vedecko-systematického odboru.

Predložený text má dve formálne samostatné časti. Prvú časť tvoria prvé tri kapitoly, ktoré sa  sústredia na popis  religionistiky ako samostatnej vedy o náboženstve (1.kapitola), definície nových nábožesnkých hnutí (2.kapitola) a prehľad nových náboženských hnití, t.j. typológia a použitá  klasifikácia (3. kapitola). Druhú časť textu tvoria kapitoly, zamerané na deskriptívnu religionistiku, a teda  stručný popis dejín nových náboženských hnutí, ich súčasného učenia a pôsobenia vo svete aj na Slovensku. Skriptum uzatvára stručný prehľad na novú náboženskú a spoločenskú kultúru, ktorá sa okolo nás vytvára a ktorej sme súčasťou (4.-12.kapitola).

     Uvedomujeme si, že oblasť novej religiozity je oveľa širšia, ako nám dovoľuje obsiahnúť  tento  študijný materiál. Navyše, táto problamatika sa rozširuje, vstupujúc do nových oblastí a prinášajúc novú spoločenské aj ľudské výzvy. O to viac je naším prianím, aby sa študijný  text stal dobrým pomocníkom pri štúdiu novej religiozity a jej hlbšieho pochopenia v kontexte ďalších vedných disciplín.

Z obsahu

Predhovor

1     Úvod do problematiky novej religiozity

2    Definícia kľúčových pojmov v kontexte  štúdia  nových náboženských hnutí

3     Prehľad nových náboženských hnutí

4     Nové náboženské hnutia s kresťanským pozadím

5     Nové náboženské hnutia na pomedzí kresťanstva

6     Nové náboženské hnutia s pozadím východných náboženstiev

7.     Nové náboženské hnutia s ezoterickým pozadím

8.     Nové náboženské hnutia s okultným pozadím

9.     Hnutia osobného rozvoja

10    Nové náboženské hnutia so synkretistickým pozadím

11    Novopohanské hnutia

12    Nové náboženské hnutia - Nová kultúra a jej budúcnosť

Zoznam použitej literatúryVyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: