Hudobné kontexty [Boris Banáry a kol.] | edis.uniza.sk

Hudobné kontexty
Boris Banáry a kol.

Hudobné kontexty

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1185-921.00632.65

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Mnohosť hudobných aktivít v uplynulých desaťročiach sa čoraz intenzívnejšie  premieta do muzikologického bádania, ktoré už obsiahlo azda všetky hudobné druhy  a žánre. Najmä na prelome 20. a 21. storočia, pod vplyvom dynamizácie hudobnej kultúry a vedy na Slovensku, došlo k nebývalej reflexii  nových tém, predovšetkým v oblasti hudobnej tvorby a interpretácie, a to tak hudby artificiálnej, ako aj nonartificiálnej  či sakrálnej. Samotná muzikológia, ako umenovedný odbor interdisciplinárnej  povahy, začala skúmať hudbu v širších historických, regionálnych a druhovo-žánrových  podobách.

Z obsahu

1     Hudobno-historický pohľad na skladateľské osobnosti

     1.1     Ján Levoslav Bella a súborné vydanie jeho diela

     1.2     Ján Levoslav Bella  v kontexte Cyrilometodskej tradície

     1.3     Profil života a diela Františka Janečka

     1.4     Miloslav Francisci a jeho prínos  v oblasti  operety
  
               (Príspevok k dejinám  slovenskej hudby v zahraničí)

2.     Hudobná história, teória a interpretácia

     2.1     Formovanie faktúry v poľskych sonátach 20.storočia pre dvoje huslí

     2.2     Sláčikové kvartetá Mikuláša Moyzesa v kontexte slovenskej hudobnej kultúry

     2.3     Ján Levoslav Bella: Predohra k III. dejstvu opery Kováč Wieland

     2.4     Historický vývoj Lutny a jej tabulatúrny systém

3     Slovenská hudba v medzinárodnom kontexte

     3.1     Egon Bondy a Požoň sentimentál. Slovenská hudobná postmoderna

     3.2     Duci de Kerekjarto. Vrútocký husľový virtuóz na scéne v Spojených štátoch  amerických

               vo svetle dobovej kritiky.

4.     Pedagogická interpretácia historickej hudby v kontexte súčasnej hudobnej  pedagogiky

        a inovácie v školskej edukácii


     4.1     Piesňová tvorba Jána Levoslava Bellu a jej uplatnenie v umeleckom školstve

     4.2     Diverzifikácia vokálnej pedagogiky a súčasný pohľad  na nonartificiálny spev

     4.3     Didaktické spracovanie historickej hudby s využitím  audiovizuálnej  techniky a

               multimédií v umeleckom školstve prostredníctvom  hudobno-dramatických

               audioprojektov

Menný register

Bibliografia


Existencia v kríze

Existencia v kríze

Dalimír Hajko, Michal Valčo
10,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: