Vybrané kapitoly z mikroekonómie [Emília Madudová] | edis.uniza.sk

Vybrané kapitoly z mikroekonómie
Emília Madudová

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1200-96.90207.87

posledné kusy v edis-shope

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

     Cieľom predmetu mikroekonómia je pochopiť  mikroekonómiu ako súčasť ekonomickej teórie a aby študenti získali zručnosti, prostredníctvom ktorých budú schopní analyzovať rôzne ekonomické situácie a modely.

     Koncepcia textov vychádza z popisu základných teórií a nástrojov mikroekonómie. Uplatnený  analytický prístup využíva logické zdôvodňoanie, pričom nevyžaduje zložité matematické metódy.


     Výber jednotlivých tém  vychádza z koncepcie štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, pričom tvorí teoretické východiská pre viaceré predmety ďalšieho štúdia.

     Nakoľko veľa označení jednotlivých kriviek, zákonitostí, pojmov a pod. vychádza z anglickej  terminológie, táto publikácia tiež  obsahuje anglicko-slovenský výkladový ekonomický slovník.

     Skriptá sú určené nielen pre študentov študijných programov bakalárskeho  a inžinierskeho štúdia, ale taktiež pre tých, ktorí využívajú  alebo budú využívať poznatky z tejto oblasti vo svojej profesii.

Z obsahu

ÚVOD

1.     ÚVOD DO MIKROEKONÓMIE


1.1   Ekonomický spôsob myslenia

1.2   Stručné dejiny ekonomického myslenia

1.3   Predmet a metódy mikroekonómie, alebo ako uspokojiť neobmedzené potreby

        obmedzenými zdrojmi


2.     TRH A TRHOVÝ MECHANIZMUS

2.1   Trhový mechanizmus

2.2   Dopyt, ponuka, rovnovážna cena

2.3   Trhová rovnováha

2.4   Cenová elasticita dopytu a ponuky

2.5   Oblúková cenová elasticita

2.6   Bodová cenová elasticita

2.7   Krížová cenová elasticita


3.     UŽITOČNOSŤ STATKOV A PREFERENCIE SPOTREBITEĽA

3.1   Preferencie spotrebiteľa

3.2   Preferenčná množina

3.3   Substitúcia statkov

3.4   Spotrebiteľov prebytok alebo "voda a diamant"


4.     ROVNOVÁHA SPOTREBITEĽA

4.1   Dôchodková priamka

4.2   Rovnovážna, optimálna stratégia

4.3   Vplyv zmeny  dôchodku a ceny na optimum spotrebiteľa

4.4   Engelova krivka

4.5   Zostrojenie dopytovej krivky z cenovo-spotrebnej krivky


5.     SUBSTITUČNÝ A DôCHODKOVÝ efekt

5.1   Rastúce dopytované množstvo spôsobené zvýšením ceny alebo Giffenov paradox


6.     TRH VÝROBNÝCH FAKTOROV

6.1   Rozhodovanie firmy na trhu výrobných faktorov

6.2   Trh práce alebo prečo nezarábam ako Brad Pitt


7.     ROZDEĽOVANIE  DôCHODKOV A KVALITA ŽIVOTA

7.1   Nerovnosť v dôchodkoch

7.2   Lorenzova krivka

7.3   Ginniho koeficient

7.4   Chudoba


8.     FORMY A ICH ROZHODOVANIE

8.1   Produkčná funkcia

8.2   Krátkodobé produkčné  funkcie

8.3   Dlhodobé produkčné ciele


SLOVENSKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

SLOVENSKO-ANGLICKÝ  EKONOMICKÝ SLOVNÍK

ZOZNAM LITERATÚRY

 

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Helena Janotová
6,50SKLADOM

CD - Dane a poplatky v doprave  Návody na cvičenia

CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia

Miloš Poliak, Štefánia Semanová
4,40SKLADOM

Psychológia v práci manažéra

Psychológia v práci manažéra

Peter Seemann
8,80VYPREDANÉ

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

Štefan Cisko, Stanislav Hreusík
7,50SKLADOM

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková
11,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00VYPREDANÉ

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM