Podnikateľská etiketa: spoločenský styk [Helena Janotová] | edis.uniza.sk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk
Helena Janotová

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1198-96.50195.82

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

 Záujem poslucháčov, ale aj širšej verejnosti o prvé i druhé vydanie skrípt s názvom Podnikateľská etiketa: spoločenský styk ma inšpirovali k ďalšiemu ich vydaniu, ktoré je aktualizované a doplnené o nové poznatky. Samozrejme, že je nemysliteľné opísať všetky situácie, s ktorými sa môže zamestnanec či manažér stretnúť. I napriek tejto skutočnosti v skriptách sú zahrnuté situácie, o ktoré mali záujem poslucháči počas mojich prednášok a seminároov. Cieľom týchto skrípt je byť dobrým sprievodcom v spleti spoločenských vzťahov, čo v konečnom dôsledku skvalitní medziľudské vzťahy a komunikáciu medzi ľuďmi.

Oproti predlošným vydaniam  došlo k rozšíreniu kapitol venovaných komunikácii, prijímacím pohovorom, úpravám obchodných  písomností, styku so zahraničnými obchodnými partnermi, najmä z Čínskej ľudovej republiky. Pre rýchlejšiu orientáciu sú v časti príloh uvedené špecifiká obchodného  rokovania v niektoých vybraných krajinách a taktiež základné charakteristiky spoločenských podujatí a im zodpovedajúce požiadavky na časové rozmedzie a vhodný spoločenský odev.

Z obsahu

Úvod

1     Spoločenská etiketa a jej význam

2     Všeobecné pravidlá spoločenského styku

        2.1 Spoločenské prednosti

        2.2  Vonkajší vzhľad

        2.3  Pozdrav a uvítanie

        2.4  Zoznámenie a predstavovanie

        2.5  Navštívenky

        2.6  Oslovovanie atituly

        2.7  Dary a darčeky

3     Etiketa mien, jazyka a písomného prejanu

        3.1  Mená osôb

        3.2  Jazyk

               3.2.1  Obchodná korešpondencia

               3.2.2  Osobné listy

        3.3  Netiketa

4      Etiketa pri výbere a prijímaní do zamestnania

        4.1  Pred pohovorom

        4.2  Počas pohovoru

        4.3  Po pohovore

        4.4  Po prijatí

5      Etiketa vzťahov v zamestnaní

        5.1  Tykanie na pracovisku

        5.2  Iné situácie

        5.3  Pracovné prostredie

6      Spoločenská stránka obchodného rokovania

        6.1  Obchodné rokovanie

               6.1.1  Miesto rokovania

               6.1.2  Termín a časové rozpätie rokovania

               6.1.3  Zúčastnené osoby

        6.2  Bežné pracovné návštevy

        6.3  Spoločenská prednosť v automobile

        6.4  Návšteva v nemocnici

7      Komunikácia v obchodnom styku

        7.1  Pravidlá pri konverzácii

        7.2  Kultúra reči

        7.3  Telefonický styk

8      Medzinárodné konferencie a zasadnutia

9      Spoločenské podujatia a príležitosti

        9.1  Organizačná príprava

        9.2  Formy spoločenských podujat

        9.3  Zasadací poriadok

        9.4  Pravidlá stolovania

        9.5  Spoločenské oblečenie

               9.5.1  Dobré rady pre dámy

               9.5.2  Dobré rady pre pánov

10    Mimopracovné príležitosti a udalosti

        10.1 Kultúrne podujatia

                10.1.1  V divadle

                10.1.2  Na opere a koncerte

                10.1.3  Na vernisáži

                10.1.4  V kine

        10.2  Oslavy výročí

                 10.2.1  Výročia podniku

                 10.2.2  Oslavy okrúhlych výročí

        10.3  Pohreb a kondolecia

11    Osobný imidž manažéra

        11.1  Štýl obliekania

                 11.1.1  Oblečenie pre manažéra

                 11.1.2  Oblečenie pre manažérky

        11.2  Farebnosť materiálov

        11.3  Profesijné správanie

12   Zvláštnosti spoločenskej etikety v inom kultúrnom prostredí

        12.1  Typické zvláštnosti  kultúrnych celkov a vybraných krajín

        12.2  Čínska obchodná etiketa

Namiesto doslovu

Literatúra

Prílohová časť

        Test

        Správne odpovede

        Pomocník na rýchlu orientáciu v spoločenských podujatiach

        Prehľad špecifík obchodného rokovania niektorých krajín

 Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Emília Madudová
6,90SKLADOM

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej  preprave tovaru

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovar...

Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák
3,30SKLADOM

Praktikum z marketingu I

Praktikum z marketingu I

Anna Križanová, Jana Klieštiková
6,80SKLADOM

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková
11,50SKLADOM

Psychológia v práci manažéra

Psychológia v práci manažéra

Peter Seemann
8,80VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM