Vybrané state z ekonomiky dopravy II. [Štefan Cisko, Stanislav Hreusík] | edis.uniza.sk

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.
Štefan Cisko, Stanislav Hreusík

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1188-07.50225.95

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

     Nadväzujúc na predchádzajúce skriptum  "Vybrané state z ekonomiky dopravy I."  (2014)  autori spracovali tieto učebné texty, predstavujúce 2. časť skrípt,  ktorá bola viac-menej  avizovaná  v rámci tvorby 1. časti. Študijná problematika ekonomiky dopravy sa tak kvázi kompletizuje a je poskytnutý ucelenejší učebný materiál pre štúdium predmetu  "Ekonomika dopravy" v rámci štúdia študijného odboru "Ekonomika a manažment podniku" na Fakulte PEDAS ŽU v Žiline.

     Snahou autorov bolo, v nadväznosti na 1. časť skrípt, venovať sa relevantným problémovým okruhom, týkajúcich sa najmä kontextu trhovo orientovanch prvkov podnikania v doprave,implementovaných do rámca stabilizujúcej  sa dopravnej politiky EÚ.

     Kontext dopravnej poitiky je vlastne prierezovým faktorom i pre ekonomické determinanty dopravno-prepravného procesu, čo si autori skríp plne uvedomujú  a snažia sa tento atribút neobísť, s tým, že nadväzujú  na 1. časť skrípt, v ktorej bola dopravnej politike venovaná samostatná kapitola.

Z obsahu

Zoznam použitých skratiek

Predhovor

1.     Technologicko-ekonomický proces v doprave

         1.1   Charakteristika technologického procesu dopravy

2.      Náklady a nákladové funkcie v doprave
         2.1     Charakteristika a členenie nákladov v doprave

3.      Dopravná infraštruktúra
         3.1   Vymedzenie vecného obsahu dopravnej cesty
         3.2   Dopravná infraštruktúra v kontexte štátneho záujmu
         3.3   Financovanie dopravnej infrštruktúry
         3.4     Financovnie dopravných projektov formou verejno súkromného partnerstva

4.      Spoplatňovanie dopravy
         4.1   Spoplatňovanie dopravnej infraštruktúry v EÚ
         4.2   Spoplatňovanie dopravnej infraštruktúry v SR
         4.3   Spoplatnenie dopravnej infraštruktúry v spojitosti s externými nákladmi

Použitá literatúra
  
             
Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Helena Janotová
6,50SKLADOM

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej  preprave tovaru

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovar...

Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák
3,30SKLADOM

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Vybrané kapitoly z mikroekonómie

Emília Madudová
6,90SKLADOM

Psychológia v práci manažéra

Psychológia v práci manažéra

Peter Seemann
8,80VYPREDANÉ

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková
11,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM