Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb [Anna Tomová, Karel Havel] | edis.uniza.sk

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb
Anna Tomová, Karel Havel

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1153-812.00361.51

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Táto vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými otázkami ekonomického fungovania poskytovateľov leteckých navigačných služieb a podľa  stavu nášho súčasného poznania je prvou svojho druhu v Slovenskej republike. Je určená študentom  prvého ročníka  inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe letecká doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

Učebnica je výstupom  grantového projektu KEGA Nové ekonomické vzdelávanie pre manažérov leteckej dopravy 024ŽU-4/2014.

Z obsahu

PREDHOVOR

1    ÚVOD DO EKONOMIKY POSKYTOVATEĽOV  LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB

      1.1   ŠTRUKTÚRA LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB
      1.2   MODELY POSKYTOVANIA LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB
      1.3   VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA  POSKYTOVATEĽOV ANS
      1.4   NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY POSKYTOVANIA LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB
      1.5   DOPYT PO LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽBÁCH
      1.6   MEDZINÁRODNÉ  LETECKÉ ORGANIZÁCIE A EKONOMIKA LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH
              SLUŽIEB
      1.7   ZHRNUTIE
      1.8   POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

2    VLASTNÍCTVO, RIADENIE A REGULÁCIA POSKYTOVATEĽOV LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB

      2.1   TRADIČNÉ VLASTNÍCTVO A RIADENIE POSKYTOVATEĽOV LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH
              SLUŽBIEB
      2.2   NOVĚ MODELY  VLASTNÍCTVA  A RIADENIA POSKYTOVATEĽOV LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH
              SLUŽIEB
      2.3   PRIVATIZÁCIA POSKYTOVATEĽOV  LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB
      2.4   DôVODY KOMERCIALIZÁCIE, KORPORATIZÁCIE  A PRIVATIZÁCIE POSKYTOVATEĽOV
              LETECKýCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB
      2.5   VLASTNÍCTVO A RIADENIE EURÓPSKYCH POSKYTOVATEĽOV  LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH
              SLUŽIEB
      2.6   EKONOMICKÝ DOHĽAD A EKONOMICKÁ REGULÁCIA POSKYTOVATEĽOV LETECKÝCH
              NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB
      2.7   ZHRNUTIE
      2.8   POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

3     NÁKLADY POSKYTOVATEĽOV ANS

      3.1   EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA  NÁKLADOV  POSKYTOVATEĽOV LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH
              SLUŽIEB
      3.2   FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA NÁKLADOV POSKYTOVATEĽOV LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH
              SLUŽIEB
      3.3   NÁKLADOVÁ BÁZA PRE SPOPLATNENIE  ANS
      3.4   NÁKLADY EURÓPSKYCH POSKYTOVATEĽOV  ANS V SPOLOČNOM SYSTÉME SPOPLATNENIA
      3.5   ZHRNUTIE
      3.6   POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

4    FINANCOVANIE LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH  SLUŽIEB

      4.1   ZÁKLADNÉ MODELY FINANCOVNIA  LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB V EÚ
      4.2   ODPORÚČANIA ICAO  PRE FINANCOVANIE ANS
      4.3   FINANCOVANIE LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB v EÚ
      4.4   ZHRNUTIE
      4.5   POUŽITÁ A ODPRÚČANÁ LITERATÚRA

5    RIADENIE POSKYTOVATEĽOV ANS PODĽA VÝKONU

      5.1   KĽÚČOVÉ OBLASTI A INDIKÁTORY VÝKONNOSTI
      5.2   SPOLOČNÝ SYSTÉM RIADENIA POSKYTOVATEĽOV ANS PODĽA VÝKONU V EÚ
      5.3   ZHRNUTIE
      5.4   POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

6    EKONOMICKÝ BENCHMARKING POSKYTOVATEĽOV ANS

      6.1   EKONOMICKÉ INUTY A OUTPUTY POSKYTOVATEĽOV ANS
      6.2   METÓDY EKONOMICKÉHO  BENCHMARKINGU POSKYTOVATEĽOV ANS
      6.3   PREHĽAD PARCIÁLNYCH UKAZOVATEĽOV
      6.4   VZŤAHY MEDZI PARCIÁLNYMI UKAZOVATEĽMI
      6.5   ŠPECIFICKÝ KONTEXT EKONOMICKÉHO BENCHMARKINGU POSKYTOVATEĽOV ANS
      6.6   PREHĽAD BENCHMARKINGOVÝCH ŠTÚDIÍ
      6.7   ZHRNUTIE
      6.8   POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA


Železničná dopravná prevádzka Základy železničnej dopravy

Železničná dopravná prevádzka Základy železničnej dopravy

Jozef Gašparík, Peter Blaho, Dušan Lichner
17,60SKLADOM

Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc

Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc

Jozef Majerčák, Jozef Gašparík, Peter Blaho
13,00SKLADOM

Matematika 2

Matematika 2

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
5,00SKLADOM

Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková

Kolektív autorov
17,50SKLADOM