Dopravné plánovanie [Ján Čelko, Daniela Ďurčanská, Marek Drličiak, Andrea Kociánová, Ľubomír Mateček, Dana Sitániová, Miloslav Řezáč] | edis.uniza.sk

Dopravné plánovanie
Ján Čelko, Daniela Ďurčanská, Marek Drličiak, Andrea Kociánová, Ľubomír Mateček, Dana Sitániová, Miloslav Řezáč

Dopravné plánovanie

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1112-511.66351.27

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Dopravné plánovanie je trvalým procesom, zahrňujúcim  dopravnú stratégiu, dopravnú prognózu,  návrh riešenia dopravnej sústavy a implementáciu dopravného plánu. Musí byť riešené vo vzájomnej súčinnosti s celkovým procesom  obsluhy územia, sieťovo orientovanou  synergiou jednotlivých  podsystémov, intermodalitou a interoperabilitou, ktorá zabezpečuje prevádzkovú a technickú  integráciu a koordináciu. Plánovanie dopravnej infraštruktúry je procesom širokého územného  rozsahu, ale na druhej strane aj úzkeho riešenia dopravných problémov miest a regiónov. Dopravná infraštruktúra je neoddeliteľnou súčasťou územia, zabezpečuje uspokojovanie prepravných  potrieb, pohyb osôb a tovarov, ale aj priestor  pre dopravné prostriedky. Jej expanzia  v posledných  desaťročiach vyvoláva celý rad problémov, od nepochopenia jej nevyhnutnosti v kontexte požiadaviek na prepravu na jednej strane, až po necitlivé narúšanie  udržateľného rozvoja  života a jeho podmienok na strane druhej. V tomto kontexte je potrebné si uvedomiť, že plánovanie dopravnej infraštruktúry, nemôže byť samostatná aktivita, ale musí byť v úzkej integrácii  s územným plánovaním, využitím krajiny a vývojom  socio-ekonomických aktivít v spoločnosti. Správny dopravnoplánovací proces má zabezpečiť tzv. trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je chápaný ako komplexný a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti života a smerujúci k modelu fungovania spoločnosti uspokojujúcemu  materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí. Tento proces má okrem sociálneho aspektu aj silný enviromentálny základ, v zmysle ktorého rešpektuje prírodu a neprekračuje medze jej únosnej zaťažiteľnosti.
Učebnica sa venuje  všetkým hlavným aspektom dopravného plánovania, cez integráciu dopravných módov až po stručný popis riadenia procesov. Venuje sa tiež modelovaniu  a simulácii dopravných  a prepravných vzťahov  ako veľmi silnému nástroju dopravného plánovania a dopravnej prognóze ako základnému prvku  predpokladaných nárokov na dopravnú infraštruktúru.

Z obsahu

1.     Úvod
2.     Základné princípy a procesy dopravného plánovania
       
2.1.  Základné pojmy
        2.2.  Vývoj a história
        2.3.  Základné procesy dopravného plánovania
        2.4.  Literatúra ku kapitole 2
3.     Doprava v územnom plánovaní
       
3.1.   Priestorové plánovanie
      
  3.2.   Plán rozvoja  dopravnej infraštruktúry
        3.3.   Literatúra ku kapitole 3
4.     Dopravná infraštruktúra SR a EÚ
       
4.1.   Koridory EÚ a Slovensko
        4.2.   Základná dopravná infraštruktúra SR
        4.3.   Literatúra ku kapitole 4
5.     Dopravnoplánovací proces
       
5.1.   Postupy dopravnoplánovacieho procesu
        5.2.   Analýza širších dopravných vzťahov
        5.3.   Vplyv dopravy na životné prostredie
6.     Vzájomné vzťahy v dopravnom plánovaní
     
   6.1.   Deľba prepravnej práce
        6.2.   Multimodálne plánovanie
        6.3.   Literatúra ku kapitole 4
7.     Prognóza v dopravnom plánovaní
       
7.1.   Integrácie údajov
        7.2.   Modely dopytu
        7.3.   4-stupňový model stanovenia  dopravnej prognózy
        7.4.   Kalibračný a verifikačný proces
        7.5.   Výpočet emisnej  záťaže dopravným modelom
8.     Modelovanie a optimalizovanie dopravných vzťahov
        
8.1.   Úrovne dopravného modelovania
         8.2.   Vstupné údaje dopravnoplánovacieho procesu
         8.3.   Typy a tvorba dopravných modelov
         8.4.   Použitie dopravného modelu
         8.5.   Modelovacie a simulačné programové prostredia
         8.6.   Mikrosimulácia dopravy
         8.7.   Prognóza dopravy územného plánu mesta Žiliny
         8.8.   Ďalšie praktické využitie
         8.9.   Literatúra ku kapitole 8             
9.     Dopravné plánovanie v mestských aglomeráciách
       
9.1.   Základné princípy dopravného plánovania v mestách
        9.2.   Metodika navrhovania dopravných systémov
        9.3.   Parkovacia politika
        9.4.   Vzťah mestskej hromadnej dopravy a individuálnej automobilovej dopravy
        9.5.   Udržateľná mestská mobilita
        9.6.   Literatúra ku kapitole 9
10.   Riadenie procesov v dopravnom plánovaní
       
10.1.   Riadenie procesov v dopravnom plánvaní
        10.2.   Kongesčná politika
        10.3.   Literatúra ku kapitole 10
11.   Geografické  informačné systémy a dopravnoplánovací proces
       
11.1.   Typy dátových modelov
        11.2.   Geografický informačný systém a dopravné plánovanie
        11.3.   Literatúra ku kapitole 11
Železničné staviteľstvo 1 Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železničných tratí a staníc

Železničné staviteľstvo 1 Projektovanie, stavby a rekonštrukcie železn...

Libor Ižvolt, Stanislav Hodas, Janka Šestáková
23,95SKLADOM

Ekologické aspekty cestnej dopravy

Ekologické aspekty cestnej dopravy

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Marek Drličiak, Dušan Jandačka,...
4,40SKLADOM

Železničné staviteľstvo 2 Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy

Železničné staviteľstvo 2 Diagnostika, mechanizácia prác a technologic...

Libor Ižvolt, Janka Šestáková, Michal Šmalo
15,95SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM