Financie - zbierka príkladov [Katarína Repková Štofková] | edis.uniza.sk

Financie -  zbierka príkladov
Katarína Repková Štofková

Financie - zbierka príkladov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1040-114.00421.76

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Vysokoškolská učebnica je praktickým doplnením vysokoškolskej učebnice Financie a  finančné riadenie. Na pochopenie riešených príkladov sú vyžadované vedomosti z tejto publikácie, ako aj z oblasti makroekonómie,  z podnikového hospodárstva  i ďalších  nadväzujúcich ekonomických disciplín. Učebnica Financie - zbierka príkladov je odporúčaná ako študijný materiál pre cvičenia z vybraných okruhov financií a riadenia. Je určená študentom vysokých škôl, pedagógom a záujemcom o praktické výpočtové postupy z oblasti financií.

Z obsahu

1.     CIELE FINANČNÉHO RIADENIA
1.1   Podielové ukazovatele likvidity
1.2   Rozdielové ukazovatele likvidity
        Literatúra l 1. kapitole

2.     ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE FINANČNÉHO RIADENIA
2.1   Výsledok hospodárenia a peňažný tok podniku     
2.2   Časová hodnota peňazí
2.3.  Úroková miera a miera inflácie
2.4.  Riziko a neistota
        Literatúra k 2. kapitole

3.      METÓDY HODNOTENIA EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ
3.1.   Priemerná výnosnosť investície
3.2.   Metóda doby návratnosti
3.3.   Metóda čistej súčasnej hodnoty
3.4.   Metódy vnútornej miery výnosnosti
3.5.   Metóda diskontovaných nákladov
3.6.   Metódy výnosnosti
3.7.   Riziko pri posudzovaní investičných projektov
         Literatúra k 3.kapitole

4.     FORMY FINANCOVANIA
4.1.  Vlastné zdroje financovania
4.2.  Cudzie zdroje financovania
        Literatúra k 4. kapitole

5.     RIADENIE OBEŽNÉHO MAJETKU
5.1.  Modely a optimalizácia zásob
5.2.  Normovanie zásob
5.3.  Riadenie pohľadávok
5.4.  Riadenie peňažných prostriedkov - hotovostí
        Literatúra k 5. kapitole

6.     FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU
6.1.  Vymedzenie základných pojmov
6.2.  Používatelia finančnej analýzy
6.3.  Informačné zdroje pre finančnú analýzu
6.4.   Postup a realizácia finančnej analýzy
6.5.   Metódy finančnej analýzy
6.6.   Analýza stavových ukazovateľov
6.7.   Analýza pomerových ukazovateľov
6.8.   Metódy prognózovania finančnej situácie podniku
6.9.   Prípadová štúdia (riešená)
6.10. Neriešené príklady
         Literatúra k 6. kapitole

7.     ŠTÁTNA POKLADNICA
7.1   Vymedzenie základných pojmov
7.2.  Funkcie štátnej pokladnice
7.3.  Príklady fungovania systému Štátnej pokladnice

8.     PRÍJUMY VEREJNÝCH ROZPOČTOV
8.1.   Dane ako rozhodujúci zdroj príjmov verejných rozpočtov
8.2.   Daňová sústava v SR
8.3.   Nepriame dane
8.4.   Priame dane
         Literatúra k 8. kapitole

Zoznam použitých skratiek
Zoznam obrázkov a tabuliek


             
Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Matematika 2

Matematika 2

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
5,00SKLADOM

Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc

Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc

Jozef Majerčák, Jozef Gašparík, Peter Blaho
13,00SKLADOM

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

Anna Tomová, Karel Havel
12,00SKLADOM

Železničná dopravná prevádzka Základy železničnej dopravy

Železničná dopravná prevádzka Základy železničnej dopravy

Jozef Gašparík, Peter Blaho, Dušan Lichner
17,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM