Teória tvárnenia kovov [Ján Moravec] | edis.uniza.sk

Teória tvárnenia kovov
Ján Moravec

Teória tvárnenia kovov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1095-19.90298.25

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Teória tvárnenia kovov je zameraná na výučbu predmetov z oblasti tvárnenia - teóriu  a technológiu tvárnenia, ktoré sa vyučujú na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline. Oba predmety sú dôležitými  prvkami vysokoškolského štúdia.  Publikácia obsahuje  základné poznatky z uvedenej sféry. Vzhľadom na to, že ide o predmety zaradené  na druhom  stupni vysokoškolského štúdia, sú tu stručne zosumarizované  už skôr prebrané poznatky z potrebných predmetov, na ktorých stojí ďalší rozvoj vedného odboru tvárnenie. V učebnici je aplikovaný priamy aj nepriamy transfer. Z didaktického  hľadiska je preberaná problematika aplikovaná výhradne na riešených príkladoch.

Z obsahu

Predhovor

Zoznam symbolov a skratiek

Prehľad základných pojmov a vzťahov v tvárnení

Úvod

Prehľad významných prác v oblasti tvárnenia

0    Dôležité  poznatky a zákony tvárnenia

      0.1 Zákony tvárnenia

      0.2 Trenie a koeficient trenia

1    Stavba kovov

      1.1 Stavba atómov

      1.2 Elektrónový obal

2    Štruktúra materiálov

      2.1 Atómová a molekulová stavba

      2.2 Kryštalické materiály

      2.3 Dislokačná teória

      2.4 Burgersova slučka a Burgersov vektor

      2.5 Hustota dislokácií

      2.6 Pohyb dislokácií

      2.7 Pretínanie dislokácií

      2.8 Vznik dislokácií

      2.9 Vplyv napätosti na plastickú deformáciu

3    Tvárniteľnosť kovov

      3.1 Základné pojmy tvárniteľnosti

      3.2 Metodika skúšania a vyhodnocovania tvárniteľnosti

      3.3 Tvárniteľnosť ocelí

      3.4 Hlavné činitele ovplyvňujúce tvárniteľnosť

      3.5 Fyzikálno-metalurgická podstata tvárniteľnosti

      3.6 Jednotný ukazovateľ tvárnoteľnosti

      3.7 Tvárniteľnosť za tepla

      3.8 Superplasticita

      3.9 Tvárniteľnosť  ocelí za studena


4    Vonkajšie a vnútorné zaťažujúce účinky

      4.1 Sily vzájomného pôsobenia

      4.2 Napätosť v bode kontinua

      4.3 Deformácia v bode kontinua

      4.4 Intenzita napätí a intenzita deformácie

      4.5 Oktaedrické napätie

      4.6 Hlavné šmykové napätia

      4.7 Rozbor mohrových kružníc

      4.8 Poznámky k pretvoreniu

      4.9 Ťahová skúška pri krátkodobom rastúcom zaťažení

      4.10 Teoretické základy pretvárnej práce a sily

      4.11 Rekryštalizácia

       4.12 diabatická a izotermická deformácia

5    Teória plasticíty

      5.1 Teória malých pružne plastických deformácií

      5.2 Teória plastického tečenia (TPT)

      5.3 Teória klzu

      5.4 Podmienky plasticity

6    Dvojosové pretvorenie a teória  klzových čiar

      6.1 Klzové čiary

      6.2 Tuhé oblasti  pri rovinnom pretváraní

      6.3 Čiary klzu ako metóda  charakteristík
 
7    Energosilové parametre objemového tvárnenia

      7.1 Základná teória priestorovej napätosti

8    Tvárniteľnosť a anizotropia plechov

      8.1 Metóda sietí

      8.2 Súvis medzi napätiami a deformáciami v oblasti trvalých pretvorení

      8.3 Plastická stabilita plechov

9    Klasické problémy teórie tvárnenia

      9.1 Ohýbanie úzkych a širokých pásov

      9.2 Stav napätosti a pretvorenia

      9.3 Valcovanie

      9.4 Stanovenie tvárniacich  síl priubíjaní  plochého výkovku

10  Príklady

      10.1 Základné pojmy a idealizácia v teórii plasticity

      10.2 podmienky platicity

      10.3 Kritéria zaťažovania, dráhy napätia

LiteratúraKonštruovanie 1

Konštruovanie 1

Jozef Bronček, Ľuboš Kučera, Martin Žarnay, Silvester poljak, Ladi...
31,00SKLADOM

Teória a technológia lisovania plechu

Teória a technológia lisovania plechu

Moravec; Kopas; Jakubovičová
10,00VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00SKLADOM