Ekonomika podniku [Štefan Cisko, Jana Štofková a kolektív] | edis.uniza.sk

Ekonomika podniku
Štefan Cisko, Jana Štofková a kolektív

Ekonomika podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0756-220.70623.61

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2013

Anotácia

     Autormi publikácie sú vysokoškolskí  učitelia pôsobiaci na Katedre ekonomiky a Katedre spojov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Publikácia je určená nielen poslucháčom študijných odborov ekonomika a manažment  podniku, odvetvové ekonomiky a manažment, ekonomika a riadenie podnikov,  finančný manažment a manažment, ale aj poslucháčom ostatných ekonomiky zameraných študijných odborov. Cenné poznatky však z publikácie  môže získať aj široká odborná verejnosť. Autorsky kolektív súčasne verí, že kniha bude dobrou  pomôckou nielen pre tých, ktorí sa na profesionálnu dráhu ekonóm, manažéra alebo iného riadiaceho pracovníka pripravujú, ale že v nej nájdu inšpiráciu aj tí pracovníci, ktorí už túto profesiu vykonávajú.

     Ekonomika podniku, resp. podnikovohospodárska náuka, podnikové hospodárstvo alebo podniková ekonómia je vedná disciplína, ktorej objektom  skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Okrem majetkovo-kapitálovej štruktúry podniku zasadeného do príslušného národného právneho rámca a hodnotových vzťahov v transformačnom procese popisuje ciele podniku, vysvetľuje javy a kauzality, ktoré na úrovni podniku prebiehajú,/zisťuje, identifikuje, deteguje/ negatívne a pozitívne dôsledky určitého správania a zaoberá sa taktiež aj hospodárením podniku.

Z obsahu

1.     Podstata a vzťahy podniku v trhovej ekonomike

2.     Životný cyklus podniku

3.     Právne normy podnikov

4.     Investičná činnosť

5.     Majetok podniku

6.     Kapitálová štruktúra

7.     Financovanie potrieb podniku

8.     Transformačný proces v podniku

9.     Hodnotové vzťahy v transformačnom procese

10.   Literatúra - použitá a odporúčanáAutomobil a jeho dynamika

Automobil a jeho dynamika

Rievaj;Šulgan;Hudák;Jagelčák
9,94SKLADOM

Finančný manažment podniku II

Finančný manažment podniku II

Štefan Cisko, Tomáš Klieštik
34,10SKLADOM

Cestné a miestne komunikácie

Cestné a miestne komunikácie

Peter Faith; Jozef Paľo
17,27SKLADOM

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan
13,20VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM