Súdne inžinierstvo v odbore Doprava cestná [Anton Hudák, Ján Ondruš] | edis.uniza.sk

Súdne inžinierstvo v odbore Doprava cestná
Anton Hudák, Ján Ondruš

Súdne inžinierstvo v odbore Doprava cestná

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0816-39.90298.25

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2013

Anotácia

     Doprava bezprostredne zasahuje do kvality života človeka . So zvyšujúcou sa intenzitou dopravy, okrem ostatných závažných faktorov, rastie požidavka na implementáciu a sústavnú aktualizáciu riešení  v oblasti bezpečnosti cestnej premávky s ohľadom na elimináciu materiálnych škôd, poškodzovania životného prostredia, ujmy na zdraví a ľudskom živote. Odpoveľdou na reguláciu mtýchto procesov je tvorba sústavy noriem, predpisov  a legislatívnych opatrení. Vzniká potreba hodnotiť a posudzovať mieru zhody  uskutočneného deja, respektíve stavu s dikciou predpisu.

     Aplikáciou poznatkov z oblasti matematických a fyzikálnych  vied, metód a praktických postupov z príslušných vedných odborov na základe potreby v právnych aj úradných  konaniach vzniká "Súdne inžinierstvo". Je to techniská disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním príčin,  priebehov a dôsledkov negatívnych  technických javov všetkých odborov. Jej významné využitie v rámci hľadania mteriálnej pravdy je objasňovanie týchto javov pre účely konania pred štátnymi orgánmi zvlášť v konaní trestnom a občianskoprávnom, prípadne aj pre potreby správnych orgánov a organizácií.

     Predpokladom pre dosuahnutie správnych výsledkov je, aby riešiteľ disponoval potrebnými  poznatkami, informáciami a jednotlivými postupmi, ktoré môže aplikovať už v procese vzdelávania.

Z obsahu

Úvod

1.     NEHODY V CESTNEJ DOPRAVE

1.1.  Fyzikálne teórie - prehľad vybraných fyzikálnych veličín

1.2.  Teoretické východiská nehody vozidlo - chodec

1.3.   Príklad dopravnej nehody vozidlo-chodec /šikmý pohyb chodca/

1.4.   Modelový príklad nehody vozidlo-chodec

2.      ODHAD HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL, STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY

2.1.    Definície, základné pojmy, názvoslovie a legislatíva

2.2.    Všeobecný postup pri výpočte hodnoty cestných vozidiel

2.3.    Všeobecný postup stanovenia výšky škody na cestných vozidlách

2.4.    Príklad stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla

2.5.    Príklad výpočtu stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla a stanovenia jeho výšky škody

Zoznam použitej literatúry


Zbierka úloh z matematiky pre Fakultu PEDAS

Zbierka úloh z matematiky pre Fakultu PEDAS

Vojtech Bálint
4,16SKLADOM

Marketing služieb

Marketing služieb

Eva Birnerová
4,62SKLADOM

Plavebná náuka

Plavebná náuka

Jan Šlesinger
8,10SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM