Financovanie PPP projektov dopravy v EU [Stanislav Hreusík] | edis.uniza.sk

Financovanie PPP projektov dopravy v EU
Stanislav Hreusík

Financovanie PPP projektov dopravy v EU

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0785-218.00542.27

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2013

Anotácia

     Publikácia poskytuje komplexný súhrn prvkov a podmienok uplatňovania projektov PPP dopravy v rámci EÚ z hľadiska existujúceho diapazónu hodnotiacich kritérií. okrem iného mapuje skúsenosti z už realizovaných  tzv. hybridných PPP projektov dopravy v EÚ, t.j. projektov podporovaných európskymi fondmi.
    
     Publikácia má svoje uplatnenie jednak v rámci štúdia projektového a finančného manažmentu  v oblasti praktických  aplikácií kombinácie súkromných zdrojov, bankového sektora, kapitálových trhov a verejných prostriedkov, zároveň je použiteľná i pre pracovníkov  verejnej správy pri koncipovaní zámerov v oblasti financovania  projektov, týkajúcich sa verejnej infraštruktúry ako takej.

Z obsahu

Zoznam použitých skratiek a pojmov

Predhovor

Zhrnutie

1     Analýza nákladov a výnosov /CBA/ investičných projektov v doprave

2     Štúdia uskutočniteľnosti ako podklad pre schvaľovacie  konanie projektu PPP

3     Obsah a požiadavky na komparátor verejného sektora  /PUBLIC SEKTOR COMPARATOR-PSC/

4     Konštrukcia modelu PPP

5     Porovnanie modelov PSC a PPP

6     Vplyv projektu PPP na rozpočet a dlh verejnej správy

7     Fondy EÚ a PPP projekty

8     Modely realizácie PPP projektov pri využití fondov EÚ

9     Administratívny postup pri žiadosti o NFP v rámci kombinácie zdrojov PPP

10   Nástroje finančného inžinierstva

11   Kapitálové trhy a financovanie PPP projektov

       Záver

       Zoznam literatúry

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM