Obchodné a finančné riadenie podniku v cestnej doprave a zasieľateľstve [Adela Poliaková, Miloš Poliak] | edis.uniza.sk

Obchodné a finančné riadenie podniku v cestnej doprave a zasieľateľstve
Adela Poliaková, Miloš Poliak

Obchodné a finančné riadenie podniku v cestnej doprave a zasieľateľstve

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0748-711.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2013

Anotácia

     Vedenie podniku so sebou od začiatku prináša mnohé otázniky. Pre sektor  služieb je pôsobenie na trhu  podmienené  neustálym sledovaním častých legislatívnych zmien a obchodných  podmienok, ktoré sa menia oveľa dynamickejšie ako podmienky výrobných podnikov. Ešte pred začiatkom podnikania  je nevyhnutné uvažovať nad potrebným objemom kapitálu, a to neilen pre začiatok, ale i ďalšie obdobia pôsobenia podniku. tento finančný aspekt riadenia podniku je vysoko závislý  od celkového fungovania finančného trhu v podmienkach danej krajiny. A preto tento trhový sektor  podlieha nielen každoročným, ale i medziročným zmenám, ktorým sa podnik musí prispôsobiť bez ohľadu na to, či sú zmeny pre neho priaznivé alebo nie.

     Aplikácia vhodných  postupov finančného plánovania, stratégie a riadenia môže byť pre podnik nástrojom, ako plynulejšie zvládne problémy, ktoré so sebou prináša finančná prax. Podmienkou je však ich poznanie, správna interpretácia a predikcia v nadväznosti na známe skutočnosti - reálne údaje o podniku, zdroje z účtovníctva či prieskumov trhu. Získavanie externých údajov je podmienené obchodnou politikou  podniku a v neposlednom rade  obchodnými podmienkami  na trhu, ktoré obmedzujú špecifické  právne predpisy..

     Po niekoľkých rokoch existencie predmetu obchodné a finančné riadenie podniku sa pri riadení podnikov cestnej dopravy či zasielateľstva v praxi vyskytujú. Je zhrnutím našich skúseností s vyučovaním tohto predmetu i poznatkov, ktoré sme štúdiom v praxi nadobudli.

     Je našim želaním, aby Vám táto učebnica priniela  nielen vedomosti teoretické, ale aj rozšírenie vedomostí praktického charakteru, ktoré bude využívať vo svojom budúcom povolaní.

     Hospodárska súťaž, predovšetkým v oblasti služieb, je veľmi dynamická. Veríme, že aj pomocou tejto vysokoškolskej učebnice  ju budete úspešne zvládať a na základe  svojich praktických  znalostí nám dáte vedieť vaše nové návrhy a pripomienky na skvalitnenie jej obsahu, ale aj obsahu predmetu Obchodné a finančné riadenie podniku.

     Z hľadiska profesionálneho zamerania je táto učebnica orientovaná na problematiku riadenia podnikov cestnej dopravy a zasielateľstva, nie je však vylúčené jej použitie i v prípade podnikov iného zamerania.

Z obsahu

Zoznam použitých skratiek

Úvod

1.     Základné pojmy finančného manažmentu - teória a prax

2.     Zdroje financovania podniku a alokácia kapitálu

3.     Úverovanie podniku

4.     Investície podniku

5.     Finančné plánovanie podniku

6.     Súvaha, výkaz ziskov a strát a peňažné toky podniku

7.     Obchodná dokumentácia  a dodacie doložky Incoterms

8.     Platobný styk tuzemský a zahraničný

9.     Obchodné zmluvy používané v doprave a zasielateľstve

10.   Verejné obstarávanie v doprave a zasielateľstve

11.   Stanovenie hodnoty a ceny podniku

12.   Hodnotenie výkonnosti podniku

Zoznam literatúry


Ekonomika podniku

Ekonomika podniku

Štefan Cisko, Jana Štofková a kolektív
20,70SKLADOM

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan
13,20VYPREDANÉ

Železničná dopravná prevádzka Laboratórny dopravný výcvik

Železničná dopravná prevádzka Laboratórny dopravný výcvik

Jozef Gašparík a kolektív
17,50SKLADOM

Automobil a jeho dynamika

Automobil a jeho dynamika

Rievaj;Šulgan;Hudák;Jagelčák
9,94SKLADOM

Finančný manažment podniku II

Finančný manažment podniku II

Štefan Cisko, Tomáš Klieštik
34,10SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM