Diagnostika únosnosti asfaltových vozoviek deflektometrami FWD [Jozef Komačka - Zsolt Benkó] | edis.uniza.sk

Diagnostika únosnosti asfaltových vozoviek deflektometrami FWD
Jozef Komačka - Zsolt Benkó

Diagnostika únosnosti asfaltových vozoviek deflektometrami FWD

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0327-48.50256.07

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2011

Anotácia

     Diagnostika a hodnotenie konštrukcií asfaltových vozoviek pozemných komunikácií z hľadiska ich únosnosti tvorí významný prvok celkového systému hodnotenia stavu vozovky. V cesvetovom meradle sa už dlhé desaťročia  venuje tejto problematike veľká pozornosť. Je možné konštatovať veľký pokrok  nielen v oblasti výskumu, vývoja a výroby diagnostických zariadení, ale tiež pri interpretácií nameraných hodnôt, kedy prvotne využívané teórie statického zaťaženia  vozovky bolo postupne dopĺňané aplikáciami teoretických riešení uvažujúcich s dynamickým zaťažením konštrukcie vozovky. Hoci v zahraničí bolo uverejnené veľké množstvo prác z tejto oblasti, v odbornej literatúre na Slovensku  je možné nájsť iba čiastkové  informácie, z ktorých nie je možné získať  komplexnejší prehľad o danej problematike.  Navyše zdrojom informácií sú obvykle iba vedeckovýskumné správy  a práce výskumných  či univerzitných pracovísk, ktoré nie sú široko publikované a dostupné potencionálnym užívateľom.

Z obsahu

Predhovor

Zoznam použitých symbolov

1    Úvod

2    Únosnosť asfaltových vozoviek

3    Deflektometre FWD a ich základné chrakteristiky

4    Faktory ovplyvňujúce výsledky meraní

5    Teoretické predpoklady interpretácie výsledkov meraní deflektometrami FWD

6    Spracovanie nameraných hodnôt

7    Využitie výsledkov meraní

      Literatúra

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM